Okoli sveta

September. Začetek jeseni. Prvi šolski dan. Za naše učence in zame. V letošnjem šolskem letu se bomo skupaj podali na potovanje okoli sveta. Vsak mesec bomo odkrivali lepote in skrivnosti posamezne države.
Kot prvo državo smo spoznali našo zahodno sosedo Italijo, ki je ta mesec slavila v odbojki. Učenci so najprej skozi povezovanje oštevilčenih pik poskušali ugotoviti, o kateri državi se bomo pogovarjali, in večina je hitro prepoznala značilno obliko škornja. Italijo smo nato poiskali na zemljevidu ter se pogovarjali o naših dosedanjih izletih v italijanska mesta. Po tem ko smo si ogledali nekaj osnovnih podatkov, smo se odpravili na potep po lepi italijanski pokrajini. Ustavili smo se v Pisi in se slikali ob poševnem stolpu, v Benetkah smo se v kostumih odpravili po ulicah mesta, v Rimu pa smo si ogledali gladiatorske boje. Na temo Italije je nastalo tudi nekaj umetnin.

Italijanski škorenj in delovni list o Italiji

Beneška maska

V septembru smo imeli tudi dva dneva dejavnosti. Prvi šolski dan je bil ustvarjalno obarvan, v petek, 23. 9., pa smo s športnim dnem počastili praznik slovenskega športa. Preizkusili smo se v poznavanju različnih športov in se pogovarjali o naših priljubljenih športih in športnikih (zmagovalec oddelka je Luka Dončić). Seveda smo omenili tudi uspehe slovenskih športnikov na svetovnem prvenstvu v odbojki in evropskem prvenstvu v košarki. Veliko nas je septembra navijalo za naše junake.

Naj bo to šolsko leto tako pestro, kot je bil september!

Maruša Rojc
september 2022

Mesec maj na C1

Ime meseca izvira iz rimske mitologije, in sicer se imenuje po boginji Maji, ki je veljala za boginjo pomladi in rodovitnosti. Rimljani so jo počastili tako, da so najlepšemu mesecu v letu dali prav njeno ime.

.

Ob svetovnem dnevu čebel, 20. maju, smo se pogovarjali o življenju čebel in njihovem pomenu. Nastali so naslednji likovni izdelki.

.

Osmošolka Laura pa je takole zapisala o svojem najljubšem mesecu:

May is my favourite month
May is my favourite month. Do you know why?
It is the month of my birthday; my mum was also born in May.
The entire month of May is a celebration of new life as nature wakes up after winter’s sleep.
Every year in May I visit my grandparents’ garden to enjoy spring flower blossoms. I help my grandmother prepare the garden for planting various vegetables including lettuce, onions, garlic, potatoes, and tomatoes. It is hard work, but we all enjoy eating home-grown produce.
Animals have babies in May. Near our river, there are nests of ducks and swans who are sitting on their eggs, and we look forward to seeing the young ones.
May is also a month of love. Many people fall in love in the springtime, and I have been in love since April. Let’s hope that my love story will have a happy end.
Laura, 14 years

Maj je moj najljubši mesec
To je mesec mojega rojstnega dne; maja se je rodila tudi moja mama.
Mesec maj je praznik novega življenja, ko se narava prebuja po zimskem spanju.
Vsako leto maja obiščem vrt svojih starih staršev, da uživam v spomladanskem cvetenju. Babici pomagam pripraviti vrt za sajenje različne zelenjave: solate, čebule, česna, krompirja in paradižnika. To je včasih naporno delo, a vsi z veseljem jemo domače pridelke.
Živali imajo mladiče v maju. Blizu naše reke so gnezda rac in labodov, ki sedijo na jajcih, mi pa se veselimo mladičev, ki veselo plavajo za svojimi mamami.
Maj je tudi mesec ljubezni, saj se veliko ljudi zaljubi spomladi. Tudi jaz sem zaljubljena že od aprila in upam, da se bo moja ljubezenska zgodba srečno končala.
Laura, 14 let

Meta Kerševan
maj 2022

Tigri v aprilu

V vremensko muhastem aprilu smo se na oddelku pogovarjali o zgodovini in razvoju bolnišničnih olimpijskih iger, spoznavali pravila fair playa (poštene igre) in krepili zdravo tekmovalnost.
Poudarili smo strpnost in sprejemanje drugačnosti, se ob športnih igrah razvedrili in spoznali izreden vpliv gibanja na dobro počutje.
Uspešno smo izvedli izbrane športne igre: tobogan bowling (prilagojeno kegljanje), pikado in košarko. Sodelovali so tudi starši, vzgojiteljica in zdravstveno osebje.

Preko Zooma smo se povezali s prekmursko športnico Urško Kuharič, ki nam je predstavila športno streljanje, v katerem je na tekmovanjih dosegla več odličnih uvrstitev.
Povedala nam je, da študira na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer razredni pouk, sicer pa je zaposlena v Slovenski vojski.

Urška Kuharič

 

Opisala nam je opremo, ki jo uporablja pri streljanju, in nam pokazala zračno puško. Poslala nam je fotografije s tekmovanj, kjer je dosegla druga in tretja mesta. Pogovor, v katerem so učenci dejavno sodelovali, je bil zelo zanimiv in prijeten.

Urška na enem od uspešnih nastopov

Ker se v Bolnišnični šoli učimo tudi angleščino, je osmošolec Tibor po pogovoru s športnico Urško takole zapisal.

Sport Games in the Children’s Hospital Ljubljana

I am hospitalized at the Children’s Hospital Ljubljana in the surgery ward and am a pupil at the primary Hospital School Ledina.

Some of our school activities are sports days and adapted sport games, which are organized in order to relax the patients.

One such sports day features Slovene athletes virtually visiting the pupils at the Pediatric Clinic.

Today I had a chance to meet Urška Puharič, who specializes in the sport of shooting. She joined us on a Zoom connection.

Urška has already been to many shooting competitions where she has won several medals. She trains four to five hours every day and only has free time on Sundays unless she is in competition. The competitions are in different countries, so she travels a lot.
In addition, Urška is a student of pedagogy at the Faculty of Education in Maribor and is employed by the Slovenian Army. She takes good care of her psychophysical condition.
I wish Urška many more successful performances.

Tibor, 15 years

Športne igre na Pediatrični kliniki

Hospitaliziran sem na kirurškem oddelku Pediatrične klinike in obiskujem Bolnišnično šolo Ledina.
Poleg običajnih šolskih dejavnosti imamo na oddelku tudi prilagojene športne dejavnosti, ki so organizirane za sprostitev in boljše razpoloženje.

Na športnih dnevih Bolnišnične šole slovenski športniki včasih obiščejo otroke na Pediatrični kliniki.
Danes sem imel priložnost spoznati Urško Puharič, ki se ukvarja s streljanjem s športno puško. Pridružila se nam je na spletni povezavi Zoom.

Urška je bila že na številnih tekmovanjih, kjer je osvojila več medalj. Vsak dan trenira od štiri ure do pet ur, prosti čas pa ima le ob nedeljah, če ni na tekmovanju. Tekmovanja so v različnih državah, zato veliko potuje.

Poleg tega je Urška študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Mariboru in zaposlena v Slovenski vojski. Dobro skrbi za svoje psihofizično stanje.

Urški želim še veliko uspešnih nastopov.

Tibor, 15 let

Male velikonočne umetnine smo odnesli na svoje domove.

Meta Kerševan
april 2022

Praznični marec – od pusta do obiska na OŠ Ledina

V marcu se je na našem oddelku veliko dogajalo. Začeli smo s pustnim torkom, ko se je ves oddelek oblekel v tigre in tako predstavil novo maskoto.

Uspešno smo izvedli tehniški dan z naslovom Muzej na obisku. Preko video sprehoda po Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti smo spoznali dela slovenskega umetnika Marka Pogačnika, njegove kozmograme in instalacije.

V okviru naravoslovnega dne nas je virtualno obiskala Hiša eksperimentov in nas obogatila z novimi spoznanji ter odkritji s področja papirologije, optike in plinologije.

Na 3. kulturnem dnevu smo še enkrat obeležili svoj jubilej. Poleg pesmi, zgodb, pripovedk in ilustracij, povezanih s številom 70, smo zbirali ideje in predloge za ime bolnišničnega radia.
Na koncu kulturnega dne pa smo si ogledali še virtualni sprehod z naslovom Pravljična in literarna Ljubljana.

Predstavitev Bolnišnične šole pred vhodom na oddelek C1.

Dijak Žan je na pustni torek napisal sestavek o kurentu in ga prevedel v angleščino.

Carnival time

I like the carnival time because we can dress in different costumes and enjoy the masquerade.
After Shrove Tuesday, fasting begins when alcohol and rich foods are avoided for 40 days until Easter.
Kurent, our favourite folk figure, chases away the winter by dancing in a typical costume and ringing loud cow bells.
He wears a fur coat, which is belted with a chain and bells.
On his head he has a mask with horns, decorated with ribbons and feathers.
He wears woolen socks and black shoes.
In his hands, he carries a stick to chase away the winter.

Žan, 15 years

Moj ati se vsako leto obleče v kurenta.

Tigri na oddelku C1.

Konec marca smo drugošolcem na OŠ Ledina predstavili svojo šolo in jih seznanili z boleznimi, zaradi katerih se otroci znajdejo v bolnišnici. Podarili smo jim šopek za mame, saj smo se srečali prav na materinski dan. Oni pa so nam narisali prijazne risbe, na katere so našim učencem napisali dobre želje za čimprejšnje okrevanje.

Šopek za ledinske drugošolce oz. njihove mame.

Darilo drugošolcev za naš oddelek.

Meta Kerševan

marec 2022

 

 

Prešernovanje

V februarju smo se z učenci pogovarjali o pomenu kulturnega praznika in obeležili dneve z likovnim, literarnim, glasbenim in gibalnim ustvarjanjem na temo Prešerna, njegovega življenja in dela.

Spomnili smo se na svetovni dan glasnega branja (5. februar) in vsak dan namenili nekaj minut glasnemu branju poezije in proze.

Risali smo portrete Prešerna in Julije v različnih likovnih tehnikah, recitirali in ustvarjalno dopolnjevali njegove pesmi ter jih predstavili z gibanjem.

Alen, 12 let: Bilo je težko, a uspelo mi je.

Učence je še posebej pritegnila vsebina Turjaške Rozamunde in osmošolec Nik jo je zapisal v angleščini, devetošolka Jerca pa se je preizkusila v nemščini.

Rosamunda in English

The romance is about a girl named Rosamunda who lives in the Turjaški dvor and is known for her beauty.
Her father invites suitors to marry Rosamunda and thus gets a real warrior, Ostrovrhar, for her.
Everything is ready for the wedding when a singer mentions that there is a girl living in Bosnia, Lejla, who could be more beautiful than the bride.
Rosamunda does not like these words; so, she instructs her fiancé to bring Lejla to the castle that she can see for herself if Lejla is really more beautiful than her.
The groom obeys her and goes to Bosnia to bring Lejla back. However, when he meets Lejla in Bosnia, they fall in love and marry.
Rosamunda goes to the monastery and becomes a nun.

Nik, 14 years

Rosamunda in Deutsch

Die Romanze handelt von einem Mädchen Rosamunda, das im Turjaški dvor lebt und für seine Schönheit bekannt ist.
Ihr Vater lädt Verehrer ein, Rosamunda zu heiraten, und bekommt so einen echten Krieger, Ostrovrhar, für sie.
Alles ist bereit für die Hochzeit, als ein Sänger sagt, dass in Bosnien ein Mädchen Lejla lebt, das schöner als die Braut ist.
Rosamunda mag diese Worte nicht, also weist sie ihren Verlobten an, Lejla zum Schloss zu bringen, damit sie selbst sehen kann, ob Lejla wirklich schöner als sie ist.
Der Bräutigam gehorcht ihr und fährt nach Bosnien, um Lejla zurückzuholen. Als er Lejla in Bosnien trifft, verlieben sie sich und heiraten.
Rosamunda geht ins Kloster und wird Nonne.

Jerca, 15 Jahre

Mnogo drobnih papirnatih kroglic je ustvarilo to sliko, ki je delo več otrok.

Ime oddelka se je s februarjem spremenilo: namesto Oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo smo postali Otroški oddelek za otroško kirurgijo. Intenzivna terapija pa bo v prihodnje samostojni oddelek z novo maskoto – sovo. Mravljice so izginile in nova maskota je tiger. Učenci jih že pridno rišejo.

 

Nik, 14 let: Tiger je največja mačka na svetu, saj zrase do 230 cm.

 

Maja, 11 let: Tiger teče do 65 km/h.

Urban, 12 let: Tigrovo rjovenje lahko slišimo tudi več kot 1,5 km stran.

Meta Kerševan
februar 2022

Zaplešimo v januar

Na začetku novega koledarskega leta smo se na našem oddelku med drugim posvečali spoznavanju različnih plesnih zvrsti, gibanju ob zvokih ljudskih in drugih pesmi, ritmičnemu izražanju in vajam za pravilno držo telesa. Obiskala nas je fizioterapevtka in skupaj smo se naučili nekaj osnovnih vaj za lepšo držo telesa.

Učenci so pripovedovali o svojih plesnih izkušnjah in o občutkih, ki jih ples in glasba vzbujata v njih.

Latinskoameriški in standardni plesi

Večina deklic je obiskovala kakšno plesno šolo, kjer so se učile hiphop, latinskoameriške, standardne in druge plese. Nekatere so obiskovale šolski krožek, ki je bil namenjen ljudskim plesom in petju ljudskih pesmi.

Nastja: Jaz – plesalka

 

Med pogovorom smo si ogledali posnetke klasičnega in modernega baleta, rokenrola, muzikala, orientalskega plesa in slovenske folklore. Petošolka, ki je vključena v skupino mažoretk v svojem domačem kraju, nam je z veseljem prikazala nekaj zanimivih elementov iz zadnje koreografije. Skupaj smo posnemali njen nastop in ob poslušanju Straussove koračnice spretno vrteli palice v rokah.

Devetošolka Eva, ki obiskuje treninge hiphopa, je v angleščini in nemščini zapisala nekaj besed o svoji najljubši prostočasni dejavnosti.

Dancing Is My Hobby

I have been training hip-hop dancing for six years. The training is at our local dance school three times a week. However, I train every day before competitions.
I have made many good friends through dancing, and we all have many common interests.
At my primary school, I have been attending a folk dance course in which we also sing nice folk songs. Sometimes we go on trips to the mountains together.
I really enjoy dancing. This exercise is healthy for my body and soul.

Eva, 15 years old

Mažoretka

Tanzen ist Mein Hobby

Ich trainire hip-hop seit sechs Jahren.
Der Training in der Tanzschule ist dreimal pro Woche.
Vor dem Wettkampf trainire ich jeden Tag.
Dort habe ich gute Freunde kennengelernt und wir haben gemeinsame Interesse.
Auf meiner Grundschule besuche ich einen Volkstanzkurs wo wir auch Volkslieder singen.
Manchmal machen wir zusammen einen Ausflug in die Berge.
Tanzen macht mir viel Spass. Solche Bewegung ist sehr gesund fuer meinen Koerper und meine Seele.

Eva, 15 Jahre alt

Meta Kerševan
januar 2022