Javno nastopanje

Z učenci smo se posvetili javnemu nastopanju. Pogovarjali smo se, razmišljali, si izmenjevali izkušnje.
V šoli učenci najpogosteje pripravljajo t. i. govorne nastope, kjer predstavljajo določeno temo, javno pa nastopajo tudi z deklamacijami pesmi, v dramatizacijah, nekateri sodelujejo v dramskih krožkih.
Ugotovili smo, da je najpomembnejše za govorni oz. katerikoli javni nastop, da se nanj dobro pripravimo.
Nikoli seveda ne bomo popolni, saj smo ljudje nepopolna bitja, ki se učimo na napakah.
Če pa se potrudimo po svojih najboljših močeh, se več od nas ne pričakuje.
Zelo pomembno se nam zdi tudi, da se pred nastopom čim bolj sprostimo, čeprav smo se naučili, da ima večina ljudi pred nastopom tremo, torej da nas je strah. Strah pa ne pomeni le neprijetnih občutkov, ampak pomeni tudi, da čutimo odgovornost pred poslušalci.
Pri javnem nastopanju pa je seveda zelo pomembno, kako govorimo in kako se obnašamo. Govorimo o besednem in nebesednem jeziku,
Pri javnem nastopanju uporabljamo knjižni oz. knjižni pogovorni jezik, pomemben pa je tudi naš nebesedni jezik: naša drža, glas, mimika, gestika …

https://www.adriatiqa.com/sl/z-otroci-ali-z-otroki/

Pa še odgovor na vprašanje iz prejšnje, novembrske novičke.
Citat, ki smo ga zapisali v novički,
je iz pesmi Beautiful Boy (Darling Boy), torej Lepi fant (Dragi fant).
Pesem je John Lennon posvetil svojemu sinu Seanu, ko je bil ta še majhen otrok.

 

Andreja Čušin Gostiša
januar 2024

Predstavljaj si …

Pri urah slovenščine za motivacijo in oddih včasih poslušamo nekaj minut glasbe.

Pri eni izmed ur smo z devetošolci poslušali (uglasbeno) pesem Johna Lennona Imagine – Predstavljaj si.

Za pokušino vam predstavljamo odlomek:

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us, only sky

Imagine all the people
Livin’ for today

Predstavljaj si, da ni nebes

(lahko je, če se potrudiš)

ne pekla pod nami,

nad nami le nebo.

Predstavljaj si, da vsi ljudje živijo za danes.

https://www.radioekspres.si/john-lennon/

Spoznali smo tudi nekaj zanimivosti iz življenja Johna Lennona.
Eden njegovih najbolj znanih citatov pa je ta:
Življenje je tisto, kar se zgodi, medtem ko delaš druge načrte.
Ta citat glasbenik zapoje v eni izmed svojih pesmi. Veste, v kateri? Odgovor sledi v naslednji novički.

 

Andreja Čušin Gostiša
november 2023

Jesenski oktober

Jesen nam podarja vedno krajše dneve in daljše noči, pravšnje za branje in pisanje, in tudi razkošne barve, ki nas razveseljujejo.

Z dijakinjo sva napisali pesem z akrostihom.

Ljubeznivo sem dekle,
A nikar ne izzivajte me!
Rumena barva mi je všeč,
A več vam ne povem.

Z osmošolci smo vadili stavčne člene in ob tem na kratko predstavili letne čase.

Na potovanju po Istri sem poleti družini kupil spominke in kovčke.

Jeseni iz našega sadovnjaka sosedom večkrat podarimo zrelo sadje.

Spomladi na Slovenskem ljudje podarjajo drug drugemu rože in pirhe.

Za rojstni dan pozimi od prijateljev in sorodnikov z veseljem dobim darila.

 

Skupaj smo ugotovili, da je vsak letni čas pravi za spoznavanje in bogatenje jezika.

 

Andreja Čušin Gostiša
oktober 2023

Rdeči ustvarjalni september

Enega od septembrskih torkov sta nas na kliniki obiskala dva Rdeča noska.
Klovnesi rdečenosi je bilo ime Anastazija, rdečenosi klovn pa je prihajal is Kolumbije in nam sploh ni povedal svojega imena.
Najprej smo se skupaj malo učili slovensko. Klovna smo naučili, da so vrata množinski samostalnik srednjega spola in kako ga sklanjamo, pomagali smo mu, da je besede spravil v pravilni besedni red, učili smo ga tudi pravilne izgovorjave besed.
Potem sta bila na vrsti klovna. Zapela sta nam divjo pesem ob spremljavi ukulel, na katere je igral kolumbijski klovn, Anastazija pa je bila čarodejka in je začarala rdeč papirnat robček. Najprej je izginil, potem pa ga je našla v hlačnici mlajše deklice.
To dopoldne smo se tudi pogovarjali o različnih rečeh. O tem, kaj radi jemo, kaj radi počnemo, s katerim športom se ukvarjamo, kaj beremo in kaj nam je najbolj všeč v šoli …

Kartice z ustvarjalnimi vprašanji

Kaj si pa vi želite za letošnje šolsko leto?

 

Andreja Čušin Gostiša
september 2023

Poezija za vse letne čase

Začelo se je poletje in z učenci smo se poizkusili v ustvarjanju malo drugačne poezije.
Najprej smo se spoznali z likovnimi pesmimi (rečemo jim tudi carmen figuratum) in ustvarili svojo.

Potem smo spoznavali vizualno poezijo, ki se ne meni preveč za pomen črk, ki jih zapiše, ampak z njimi “slika”.

Franci Zagoričnik https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/a-a-zagoricnikova-vizualna-poezija/136425

In zdaj se poskusite v ustvarjanju tudi vi!

 

Andreja Čušin Gostiša
junij 2023

Knjige in literarna obdobja

V aprilu praznujemo dva dneva, posvečena knjigam; 2. april, mednarodni dan knjig za mladino, in 23. april, svetovni dan knjige.
Da bi se v množici knjig lažje znašli, knjige delimo na različne načine, npr. na knjige za mladino in knjige za odrasle. Ena od delitev pa je tudi porazdelitev knjig v literarna oz. književna obdobja.
V 9. razredu pregledno spoznavamo slovenska literarna obdobja. Delitev književnosti na obdobja ni sama sebi namen niti nima namena obremenjevati učence in učitelje. Ravno nasprotno. Z delitvijo literature na obdobja naj bi nam bilo lažje razumeti literarna dela in njihove ustvarjalce, tako da jih nekoliko »popredalčkamo«, hkrati pa je zelo pomembno, da se zavedamo, da je vsak ustvarjalec enkraten in tudi obdobja v sebi skrivajo mnogo več kot značilnosti, ki jih zapišemo oz. povemo.
S slovenskimi literarnimi obdobji smo se začeli ukvarjati tako, da smo najprej narisali časovno premico. Premico smo razdelili na stoletja, dodali imena literarnih obdobij in časovno trajanje vsakega obdobja posebej.
Imena obdobij, kjer prevladujejo čustva, smo pobarvali z roza barvo. V roza območje spadajo barok, romantika, moderna. Obdobja, v katerih je v ospredju razum, pa so reformacija in protireformacija, razsvetljenstvo, realizem in naturalizem. Te smo pobarvali z modro barvo.
Z rumeno barvo smo označili obdobja, kjer se prepletajo različne smeri in pristopi oz. ne prevladujejo ne čustva ne razum. Kot taka smo prepoznali pismenstvo, obdobje med dvema vojnama, književnost med drugo svetovno vojno in sodobna književnost.
Vsako obdobje je dobilo kartonček ustrezne barve. Na kartonček smo zapisali ime obdobja, čas trajanja, značilnosti obdobja in njegove predstavnike. Kdor je želel, je lahko obdobje na kartončku tudi ilustriral.

Vir: https://quizizz.com/admin/quiz/5fb3ef73787bdb001b0818a2/knjievna-obdobja-ponovitev

Privoščimo si tudi spomladi dobre knjige, ne glede na to, iz katerega obdobja so.

Andreja Čušin Gostiša
april 2023