Oranžada

V steklenici je 750 ml pomarančnega sirupa.

Z razredčenim pomarančnim sirupom, oranžado, lahko napolnimo petnajst kozarcev po 250 ml.

Koliko vode potrebujemo, da naredimo 10 litrov oranžade?

Irena Nemanič
april 2022

V vsoti je rešitev

Izbrana kratka matematična naloga je idealna za utrjevanje znanja, začetek ure ali kot preprost matematični izziv, ki nas spodbudi k razmišljanju. V mesecu marcu so jo reševali učenci in dijaki, ki so bili na zdravljenju pri nas.

Poskusi tudi ti.

Vsota treh števil je 2009.

Vsota prvih dveh števil je 1004, vsota zadnjih dveh pa je 1005.

Kolikšen je zmnožek teh treh števil?

 

Irena Nemanič
marec 2022

Dosezi nič

S pomočjo te igre vadimo odštevanje od števila 999. Igralce spodbujamo, da preverjajo pravilnost rezultatov pri soigralcih. Napake niso nič hudega, celo veseli smo jih, saj zaradi njih naši možgani rastejo!
CILJ igre je, da igralci dosežejo natančno število NIČ.
Potrebujemo list papirja, svinčnik in tri igralne kocke.
Navodila
1. Najprej vsak igralec na list papirja napiše svoje ime in pod njim število 999.
2. Igralec vrže tri kocke (na primer 3, 4, 5) in iz njih sestavi poljubno trimestno število (345, 354, 453 …), ki ga odšteje od 999. Soigralci preverijo, ali je pravilno odštel.
3. Igralci izmenično mečejo kocke in odštevajo od prejšnjega rezultata.
4. Zmagovalec je tisti, ki prvi doseže natančno NIČ.
Igralec se lahko kadarkoli odloči, da namesto treh kock vrže dve kocki ali celo eno. Če lahko igralec sestavi samo večje število, kot je njegov prejšnji rezultat, izgubi/izpade ali pa lahko nadaljuje v naslednjem krogu.

Irena Nemanič
marec 2022

Sredinska vsota

Poišči taka trimestna števila med 100 in 999, za katera velja, da je števka na mestu desetic enaka vsoti drugih dveh.

Koliko je takih števil?

Irena Nemanič
december 2021

 

Skoraj milijon

Števila so deljiva z 2, če so na mestu enic cifre 0, 2, 4, 6 ali 8.
Števila so deljiva s 3, če je vsota cifer deljiva s 3.

In kdaj je število deljivo s 6 ?!

Kadar je hkrati deljivo z 2 in 3.

Katero število je deljivo s 6?

a) milijon minus ena
b) milijon minus dva
c) milijon minus tri
d) milijon minus štiri
e) milijon minus pet

Odgovor:

Irena Nemanič
november 2021

Vedno, včasih, nikoli?

Vsota treh števil je liho število.

Večkratniki števila 5 se končujejo s 5.

Večkratniku števila 10 prištejemo večkratnik števil 5. Dobljena vsota je večkratnik števila 5.

Če lihemu številu prištejemo 1, dobimo sodo število.

Vsota dveh lihih števil je liho število.

Naravna števila so urejena, zato radi raziskujemo njihove lastnosti. Zanimiva so liha in soda števila, večkratniki. Verjetno veš, da so soda števila 2, 4, 6, 8 … in liha 1, 3, 5 … Razpravljali smo o trditvah in poskušali ugotoviti, ali držijo vedno, včasih ali nikoli. Svoje ugotovitve smo utemeljili. Posebej zanimive so razprave, utemeljitve, pod katerimi pogoji so trditve resnične v primerih, kjer odgovor včasih drži.

Razmisli o zgornjih trditvah in se s klikom na povezavo Vedno, včasih, nikoli preizkusi v kvizu.

 

Irena Nemanič
september 2021