Dobrodelni srečelov

Vzgojno-izobraževalno delo pod okriljem bolnišnične šole je na oddelku Službe za otroško psihiatrijo integralni del multidisciplinarne obravnave otrok in mladostnikov. Vzgojno-izobraževalno delo zajema pouk in dodatno strokovno pomoč.

Ure dodatne strokovne pomoči za učence predmetne stopnje in srednješolce izvajata specialna pedagoginja in inkluzivna pedagoginja. Tovrstne individualne in skupinske dejavnosti je potrebno usklajevati ter premišljeno povezovati z ostalimi terapevtskimi obravnavami na oddelku; najbolj intenzivno in vsakodnevno poteka tako sodelovanje z delovno terapevtko.

Delovna terapija na področju duševnega zdravja pomaga pri hitrejši rehabilitaciji otrok in mladostnikov; njim samim pomaga pri doseganju pomembnih ciljev na področju skrbi zase, prostega časa, pa tudi zdravljenja samega.

Delovni terapevti pri svojem delu uporabljajo različne ocenjevalne inštrumente, da skupaj z otrokom ocenijo težave, želje, potrebe in si zastavijo cilje obravnave. Eden izmed takih ocenjevalnih inštrumentov je Ček lista interesov. To je pripomoček za pridobivanje informacij o posameznikovih interesih, preteklih in sedanjih.

V času zdravljenja je bila v delovno terapevtsko obravnavo vključena tudi dijakinja Brina. V okviru Ček liste interesov je zase izbrala oz. določila naslednje: šivanje, tečaj prve pomoči, igranje flavte ter organizacija dobrodelnega dogodka v obliki srečelova.

Pri uri, namenjeni organizaciji in načrtovanju tedenskih ciljev, je Brina predstavila idejno zasnovo srečelova, ki jo je pripravila skupaj z delovno terapevtko. K sodelovanju pri pripravi in izvedbi dobrodelnega srečelova je povabila vse otroke in mladostnike na oddelku. Ti so se z veseljem odzvali. Takoj so začele nastajati ideje o tem, kakšne izdelke bi pripravili. Delovna terapevtka in bolnišnični pedagoginji so učence in dijake usmerjale, da so izhajali iz svojih močnih področij. Tako je vsak posameznik, glede na svoje zmožnosti in sposobnosti, lahko prispeval svoj del k realizaciji zastavljenega cilja.

Za srečelov so nastali zelo domiselni izdelki – risbe (na platnu, papirju), trakovi iz blaga za ušesa, mini blazinice, cofki iz volne, zapestnice, lončki s sladkimi dobrotami, obeski za ključe in kamenčki z dobrimi željami. Učenke in dijakinje so tudi pripravile in okrasile škatlo za dobrodelne prispevke, prav tako pa so srečelov kulinarično obogatile, s sladicami, ki so jih pripravile same.  

Med ustvarjanjem v skupini so sodelujoči razvijali socialne veščine, ročne spretnosti, ustvarjalnost, pridobivali pozitivne povratne informacije in se sprostili.

Pri srečelovu so sodelovali prav vsi, od najmlajših do najstarejših. In prav vsem so se svetile očke, ko so izdelki dobivali nove lastnike.

Pohvale in čestitke odraslih na oddelku za ustvarjalnost, čudovite izdelke in za okusno pogostitev so našim otrokom in mladostnikom narisale nasmeh na obraz; tako so lažje pozabili na vsakdanje težave, s katerimi se soočajo.

Učenci in dijaki so si z zbranimi denarnimi sredstvi kupili družabne igre in igrače; prosti čas v bolnišnici pa je sedaj še prijetnejši, še zabavnejši in še bolj raznolik.

 

Sanja Pavlin Zakovšek, Pediatrična klinika
Tjaša Zver, bolnišnična šola

 

.

 

 

 

Sveti Jurij

Ste vedeli, da je Jurij premagal zmaja? Ja, res. Bil je rimski vojak in vitez na belem konju iz Kapadokije. Pozneje je postal svetnik in zavetnik številnih mest po Evropi ter seveda tudi v Sloveniji. Je zavetnik Ljubljane, Pirana in Ptuja. Po njem se imenujejo celo kraji Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentjurij, Šenčur … Grajska kapela na Ljubljanskem gradu je posvečena prav njemu. In v njej je tudi freska. Upodobitev svetega Jurija spada med enega najpogostejših motivov v krščanstvu. Simbolizira pa prebujanje narave, prihod nečesa lepega in upanje. In prav tega si v tem decembru želimo tudi mi, lepših časov. Premagajmo zmaja!

Sveti Jurij v Grajski kapeli na Ljubljanskem gradu.

Učenec Jan je na svetega Jurija naletel ob učenju angleščine, saj je prebral legendo o njem. Zgodba ga je tako očarala, da je napisal obnovo v angleškem jeziku, nato pa jo je prevedel še v slovenščino.

George and the Dragon

George was a knight on a white horse who had lots of adventures. He traveled the world. He heard about an evil and scary dragon, which attacked a small village every day. The villagers gave the dragon all their food, animals and also gold and jewels. But dragon was still attacking them. Than the king offered his daughter, the princess, to the dragon. George heard about that and killed the dragon. He saved the princess and the village. Everybody in the village was happy and George became famous all over the Europe.

Jurij in zmaj

Jurij je bil vitez na belem konju, ki je imel veliko dogodivščin. Potoval je po svetu. Slišal je, da zlobni in strašni zmaj napada neko vasico. Vaščani so zmaju dali vso svojo hrano, vse živali, zlato in dragulje. Ampak zmaj je vas še vedno napadal. Potem mu je kralj ponudil svojo hčer, princeso. Ko je Jurij to slišal, je zmaja ubil. Rešil je princeso in vas. Vsi vaščani so bili srečni in Jurij je postal slaven po vsej Evropi.

Zelo zanimiva legenda, mar ne? Jana je tako očarala, da se je Jurija, ki je premagal zmaja, odločil upodobiti tudi sam. Mojstrsko, mar ne?

Jan, 8. razred

Mojca Topić
december 2020