Učiteljice in učitelji v bolnišnični šoli

 

 

TANJA BEČAN, profesorica slovenščine, magistra sociologije kulture, vodja bolnišničnih šolskih oddelkov;

TANJA BABNIK, učiteljica razrednega pouka;

ANA DOBOVIČNIK, profesorica defektologije;

IRENA NEMANIČ, učiteljica matematike in fizike;

DARJA BRICELJ, specialna pedagoginja;

ANDREJA ČUŠIN GOSTIŠA, profesorica slovenščine;

TJAŠA FUNA ČEHOVIN, profesorica angleščine;

ANDREJA GUMILAR, profesorica geografije in zgodovine;

MINCA GALE, učiteljica razrednega pouka;

SINJA JANČAR, profesorica matematike in tehnike;

META KERŠEVAN, učiteljica razrednega pouka, angleščine in nemščine;

TATJANA KOCIPER, profesorica pedagogike;

BRANKA ŽNIDARŠIČ,profesorica defektologije;

SABINA ANDLOVIC, profesorica defektologije;

METODA LEBAN DERVIŠEVIČ, profesorica razrednega pouka;

NEŽKA DAKSKOBLER MARKOČ, profesorica razrednega pouka;

PATRICIJA MAVRIČ, specialna pedagoginja;

NATALIJA PODJAVORŠEK, profesorica matematike in fizike;

ALENKA PREVEC, profesorica biologije;

MIRSAD SKORUPAN, učitelj geografije in zgodovine;

MOJCA TOPIĆ, učiteljica razrednega pouka;

TJAŠA ZVER, profesorica pedagogike;

MANJA ŽUGMAN, profesorica slovenščine;

TINA ŽVAB, profesorica likovne umetnosti.