V marcu se je na našem oddelku veliko dogajalo. Začeli smo s pustnim torkom, ko se je ves oddelek oblekel v tigre in tako predstavil novo maskoto.

Uspešno smo izvedli tehniški dan z naslovom Muzej na obisku. Preko video sprehoda po Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti smo spoznali dela slovenskega umetnika Marka Pogačnika, njegove kozmograme in instalacije.

V okviru naravoslovnega dne nas je virtualno obiskala Hiša eksperimentov in nas obogatila z novimi spoznanji ter odkritji s področja papirologije, optike in plinologije.

Na 3. kulturnem dnevu smo še enkrat obeležili svoj jubilej. Poleg pesmi, zgodb, pripovedk in ilustracij, povezanih s številom 70, smo zbirali ideje in predloge za ime bolnišničnega radia.
Na koncu kulturnega dne pa smo si ogledali še virtualni sprehod z naslovom Pravljična in literarna Ljubljana.

Predstavitev Bolnišnične šole pred vhodom na oddelek C1.

Dijak Žan je na pustni torek napisal sestavek o kurentu in ga prevedel v angleščino.

Carnival time

I like the carnival time because we can dress in different costumes and enjoy the masquerade.
After Shrove Tuesday, fasting begins when alcohol and rich foods are avoided for 40 days until Easter.
Kurent, our favourite folk figure, chases away the winter by dancing in a typical costume and ringing loud cow bells.
He wears a fur coat, which is belted with a chain and bells.
On his head he has a mask with horns, decorated with ribbons and feathers.
He wears woolen socks and black shoes.
In his hands, he carries a stick to chase away the winter.

Žan, 15 years

Moj ati se vsako leto obleče v kurenta.

Tigri na oddelku C1.

Konec marca smo drugošolcem na OŠ Ledina predstavili svojo šolo in jih seznanili z boleznimi, zaradi katerih se otroci znajdejo v bolnišnici. Podarili smo jim šopek za mame, saj smo se srečali prav na materinski dan. Oni pa so nam narisali prijazne risbe, na katere so našim učencem napisali dobre želje za čimprejšnje okrevanje.

Šopek za ledinske drugošolce oz. njihove mame.

Darilo drugošolcev za naš oddelek.

Meta Kerševan

marec 2022