Oktober na C1

Z učenci na oddelku C1 smo se v oktobru pogovarjali o praznovanju 70-letnice naše šole in povezali to starost z dedki in babicami, ki so približno toliko stari.
Poslušali smo pesmi Andreja Šifrerja, ki bo kmalu praznoval 70 let, in napisali nekaj prispevkov za naše glasilo. Šestošolka Neža je razmišljala o svojih starih starših, devetošolec Zal pa je zapisal nekaj zanimivosti o svojem najljubšem pevcu. Oba sestavka smo prevedli v angleščino.

Moja stara starša sta stara 70 let

Zelo rada imam dedka in babico.
Tako dedek Boris kot babica Marija imata lepe sive lase.
Moja mama, oče in jaz živimo v isti hiši s starimi starši, zato jih lahko obiščemo vsak dan.
Moj dedek Boris zgodaj vstane in najprej na dvorišču nahrani kokoši in koze.
Babica Marija vsak dan počisti hišo in skuha za vso družino.
Imata šest vnukov in pogosto pazita nanje.
Včasih se odpravita na izlet v gore ali na morje.
Upam, da bosta še dolgo ostala fit in zdrava.

Neža, 12 let

My grandparents are both 70 years old

I like my grandparents very much.
My grandfather, Boris, and my grandmother, Marija, have nice grey hair.
We live in the same house with my grandparents, so I can visit them every day.
My grandfather Boris gets up early and first feeds the chickens and goats in the yard.
My grandmother Marija cleans the house and cooks for the entire family.
They have six grandchildren and often take care of them.
Sometimes they take a trip to the mountains or the sea.
I hope they will stay fit and healthy.

Neža, 12 years

Andrej Šifrer – moj najljubši pevec

Andrej Šifrer bo kmalu star 70 let, vendar je še vedno priljubljen pri otrocih in odraslih. Njegove uspešnice posluša več generacij. Navdih za svoje pesmi najde v svoji družini in okolici. Pravi, da je potrebno le odpreti oči za navdih.
Prepotoval je skoraj ves svet in pravi: “Moje življenje je praznik.”
Potovanje po svetu je bilo večinoma povezano z njegovimi nastopi, vendar si je vedno vzel tudi veliko časa, da je užival kot turist. Snemal je v državah, kot so Velika Britanija, Amerika, Avstralija, Japonska, Kitajska, Tibet in Južna Amerika.
Kdo ne pozna njegovih uspešnic, kot so »Za prijatelje«, »Gorski cvet«, »Vse manj je dobrih gostiln«, »Lepa dekleta ljubijo barabe« in »Uspavanka za Evo«.
Težko je reči, kateri dogodek je pomenil začetek njegove glasbene poti. Morda je bilo to takrat, ko je zapel svojo prvo pesem, ali ko je izdal prvo ploščo ali ko mu je mama kupila prvo kitaro.

Zal, 15 let

Andrej Šifrer – My Favourite Pop Singer

Andrej Šifrer will be 70 years old but is still popular with both children and adults. His hits are listened to by all generations. He finds inspiration for his songs in his family and surroundings, and he says that all you need to do is open your eyes for inspiration.
He has travelled almost all over the world, and he says, “My life is a holiday.”
Travelling around the world has mostly been related to his performances, but he also has taken a lot of time to enjoy being a tourist. He has filmed in countries such as the UK, America, Australia, Japan, China, Tibet, and South America.
Who doesn’t know his hits, such as “For Friends, “Mountain Flower,” “There Are Fewer and Fewer Good Inns,” “Beautiful Girls Love Bastards,” and “Lullaby for Eva.”
It’s hard to decide which event marked the beginning of his musical journey, whether it was when he sang his first song, or when he released his first record, or when his mother bought him his first guitar.

Zal, 15 years

.

.

.

Likovno ustvarjanje na oddelku

Meta Kerševan
oktober 2021

Oktobrske dogodivščine hobotnic

Na oddelku hobotnic sva z učencem Janom utrjevala sprotno snov. Ob branju opisa poti sva se podala na raziskovanje Kettejeve poti. Veste, kdo je bil Kette? Naš pesnik in pisatelj, modernist. Pot, ki je poimenovana po njem, nas popelje mimo njegove rojstne hiše na Premu pri Ilirski Bistrici. Vabimo vas, da prisluhnete zanimivi glasbeni izvedbi pesnikove pesmi Na trgu.

Ker se je bližal dan reformacije, je bilo literarno obdobje reformacije oz. protestantizma kot nalašč za ta čas. Z Janom sva se spomnila leta 1517, ko je Martin Luter na cerkvena vrata v Wittenbergu nabil 95 tez. Ustavila sva se ob pomembnih predstavnikih tega časa. Se še spomnite, zakaj je bilo to obdobje tako pomembno za razvoj našega jezika? Dobili smo prvi prevod Svetega pisma v slovenščino, in to zelo hitro, kar 14. v svetovnem merilu. Jurij Dalmatin je bil ta bister mož, ki se je lotil prevajati tako zahtevno delo. Ne smemo pa pozabiti še na Adama Bohoriča, ki je v latinščini napisal prvo slovnico slovenskega jezika Proste zimske urice. To obdobje pa je pomembno zaznamoval tudi Primož Trubar s prvima slovenskima knjigama, Katekizmom in Abecednikom.

Zadnjo predpočitniško uro sva z Janom popestrila z utrjevanjem stavčnih členov in besednih vrst. Morda se sliši dolgočasno, a če vam poveva, da sva igrala igro človek, ne jezi se, pri kateri so bile na določenih poljih različne jezikovne naloge, najbrž ne dvomite, da je bila igra zanimiva. Končala pa se je tako, da sva z Janom imela oba tri figure že v hišici, eno pa tik pred hišico. Le kdo je prej na kocki dobil enko? Jan, seveda! Pa saj si je zmago tudi prislužil, ko pa je tako dobro znal odgovoriti na vse jezikovne izzive, ki jih je »prikockal«.

Človek, ne jezi se.

Dijak Žan pa je v oktobru spoznaval besedilne vrste. Prav dobro mu gre pisanje opravičil, vabil, prošenj in zahval. Najbolj pa se je zabaval ob spoznavanju knjižnega in neknjižnega jezika. Skušala sva zaigrati dialog, v katerem Žan, ki zelo dobro govori svoje dolenjsko narečje, pride na Štajersko s ponudbo svojih domačih kmetijskih izdelkov. Takoj ko sem ga pozdravila z njihovim tipičnim pozdravom: »Zdravo, kak si?«, se je Žan začel tako glasno smejati, že kar krohotati, da je sestra prišla pogledat, kaj ga tako zabava. Sklenila je, da je smeh pol zdravja in da bo tako Žan kmalu zdrav.

Maja Kos
oktober 2021

Krompirjeve počitnice so tu!

Za seboj smo pustili meseca september in oktober. Minila sta v prijetnem in delovnem vzdušju. Otroci v bolnišnici namreč še naprej ostajajo učenci in po svojih najboljših močeh ohranjajo stik s šolo. V njihovih sobicah se poleg igrač znajdejo šolska torba, puščica, zvezki in knjige. Na svoje urnike prav tako vpišejo MAT, SLJ, SPO, TJA, ŠPO in druge vsem šolarjem zelo znane kratice šolskih predmetov. Seveda so tu tudi učiteljice, ki jih spodbujajo, se z njimi veselijo in zanje držijo pesti, da bodo kmalu spet čili in zdravi. Kot v vsaki šoli, imajo otroci tudi na naši šoli v oktobru krompirjeve počitnice. Šolarji imajo pač krompir 😉.

Jesenske počitnice so znane kot krompirjeve počitnice. Zakaj ”krompirjeve”? Zakaj ne brokolijeve, fižolove ali kostanjeve? Ime izvira še iz časov, ko so otroci jesenske počitnice preživeli na domačih njivah in pomagali družini pobirati krompir. Nič kaj počitniško, kaj? Na srečo so danes počitnice namenjene počitku in prav je tako. Po dveh mesecih vztrajnega šolskega dela se zagotovo priležejo.

Pogled na fotografije vas bo prepričal, da so krompirjeve počitnice več kot zaslužene. Naj počitnice prinesejo novo moč, sveže zamisli in pripravljenost na nove izzive.

Domino poštevanka

Sestavljanje povedi

Branje in pisanje

Metanje obročkov

Knjižna kazalka – konjiček

Tanja Šercer
oktober 2021

 

Fraktali v naravi in umetnosti

Ljudje smo vizualna bitja. Predmete ocenjujemo kot “lepe” ali “estetske”, kadar se pojavljajajo v ponavljajočih se vzorcih, imenovanih fraktali.
Najbolj preprosta definicija fraktala bi se glasila nekako takole: Fraktal je nekaj, kar se ponavlja v neskončnost. Nekaj, kar se nikoli ne konča in se spreminja z istim procesom znova in znova.
V naravi se pojavljajo številni fraktali, z vzorci, ki se ponavljajo in so vedno manjši. Na primer drevo. Najprej vidimo velike veje, ki rastejo iz debla. Potem vidimo manjše vejice, ki izvirajo iz vsake velike veje. Ko nadaljujemo s povečevanjem, se pojavijo vedno manjše in manjše veje, vse do najmanjših vejic.

Metoda fraktalne risbe je ena od terapevtskih metod pomoči z umetnostjo, osnovana na spontani risbi, sestavljeni iz črt in barv.
Po prazni ploskvi A4 papirja z zaprtimi očmi rišemo različne linije: valovite in ravne, kratke, srednje in dolge. Rišemo brez prekinitve 1 minuto (otroci 30 sekund). Med risanjem ne dvigujemo roke. Na koncu konec in začetek črte združimo v zaključeno linijo.
Risbo pobarvamo z barvicami različnih odtenkov. Barvice izbiramo z zaprtimi očmi, barvamo pa z odprtimi očmi. Z vsako izvlečeno barvico pobarvamo najmanj 3 in največ 10 polj. Z isto barvo ne barvamo polj, ki ležijo skupaj.

Ana Dobovičnik
oktober 2021

Umetnina meseca oktobra 2021

Mesec oktober prinese s seboj teden, ki bi ga pri nas lahko praznovali kar celo leto, teden otroka. Teden, ko našim najmlajšim namenjamo še posebno pozornost. Na oddelku žogic nogic smo v tem tednu več časa namenili igri, pravljicam, pripovedovanju zgodb v obliki kamišibaja, ustvarjanju in pogovoru. Pogovarjali smo se o skritih željah in sanjah majhnih in tudi nekoliko večjih otrok. V okviru umetnine meseca pa smo se posvečali prav posebnemu motivu, mačkam.

Avtor grafike, japonski umetnik Inagaki Tomoo, je bil velik ljubitelj mačk. Opazoval je njihovo gibanje in različne drže njihovega telesa. Ustvarjal je predvsem v tehniki lesoreza, poleg mačk pa je upodablja tudi tihožitja in pokrajine. Njegove stilizirane oblike in ozadje spominjajo na kubistične slike.

 

Dve mačji podobi v ospredju, tretja pa se skriva v ozadju in prizoru dodaja več globine in napetosti.

 

Barvna paleta Mačk v modrem je omejena na črno-sive odtenke z modrimi poudarki. Kot gledalci smo soočeni z mačjim pogledom, ki ne deluje najbolj prijazno. Slika nam zato vzbuja občutek rahlega nelagodja. Kakor da mačkonom nekaj ni najbolj pogodu.

To posebno vzdušje je že v obliki skice najprej odlično zajela devetošolka Tjaša. Dijakinja Tamara je kompozicijo še nekoliko dodelala in izjemno natančno pričarala slikarsko podobo, ki na las ustreza originalu. Tjaši in Tamari čestitamo za ta čudovit prispevek k našemu skupnemu ustvarjanju.

 

Mislite, da so jih razjezile miške?

 

Japonski pregovor pravi: »Če imaš ob sebi prijatelja, ni nobena pot predolga«. V hladnih mesecih, ki so pred nami, vam želimo, da bi lahko po svojih poteh hodili v družbi dobrih prijateljev, pa naj bodo ti mačji, pasji ali človeški. Tako bo pot lažja, prijetnejša in toplejša.

 

Tina Žvab
oktober 2021