Marca praznujemo

V mesecu marcu praznujemo marsikateri praznik. Eden izmed njih je praznik poezije, 21. marca.

Slovenski državljani naj bi vedeli, da predstavlja France Prešeren enega izmed pesniških vrhov tako slovenske kot tudi evropske poezije. Zanimivo pa je, da se pri učencih in dijakih (in tudi odraslih) vedno znova pojavlja vprašanje, ali je bil res pijanec.

Kaj menite vi?

Se vam zdi verjetno, da bi sonete nesreče, sonetni venec in druge pesmi s strogo metrično zgradbo lahko napisal nekdo v pijanosti?

Poskusite napisati sonet, balado, romanco, pa verjetno ne bo več dvoma o tem.

Vsakdo lahko tudi v omamljenosti napiše ali pove kakšen smiseln ali nesmiseln verz, tako kot lahko tudi neuki ali pijani zgradijo kakšen zid … nepojmljivo pa se zdi, da bi neuki oz. omamljeni zgradili katedralo, palačo ali kaj podobnega. Prav take besedne zgradbe so namreč soneti, glose, gazele … in nenazadnje sonetni venec.

Kot je zapisal Prešeren v sonetu Apel in čevljar, ki ga obravnavamo v 8. razredu:

Ko pride drugi dan spet mož kopitni,
namest de bi šel delj po svoji poti,
ker čevlji so pogodi, méč se loti;

zavrne ga obraznik imenitni,
in tebe z njim, kdor napčen si očitar,
rekoč: “Le čevlje sodi naj Kopitar!”

 

Andreja Čušin Gostiša
marec 2024

V februarju praznujemo mednarodni dan maternih jezikov

https://osrakek.si/2021/02/19/dan-maternega-jezika/

“Najlepše sanje se sanjajo v materinem jeziku in najgloblje seže misel, napisana v jeziku, ki ga je človek zajemal z dihom otroštva.” (Milan Petek – Levokov)

21. februar je Unesco leta 1999 razglasil za mednarodni dan maternega jezika. Datum je bil izbran kot spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so 21. februarja 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj materin jezik, bengalščino.
Namen mednarodnega dneva maternih jezikov je spodbujanje spoštovanja lastne materinščine in materinščine drugih ljudi.
Materni jezik je jezik, s katerim nas največkrat prvič ogovori mama, in je tisti, v katerem spregovorimo svojo prvo besedo, zato mu rečemo tudi prvi jezik.
Z maternim jezikom se najlažje izražamo, razmišljamo, pišemo, sanjamo in na splošno komuniciramo. Družbeno gledano pa je materni jezik pomemben za razvoj in krepitev narodne zavesti.
Danes obstaja med 6000 in 7000 različnih jezikov (številni sproti izumirajo), največ govorcev pa govori mandarinščino.
https://www.aspnet.si/teme-in-mednarodni-dnevi/mednarodni-dnevi/mednarodni-dan-maternih-jezikov.html

»Avtor knjige (Tore Janson, Speak: Kratka zgodovina jezikov) ves čas opozarja na povezavo med družbo in jezikom in pravi (str. 270), da jeziki, ki se govorijo in pišejo, ki se jih učijo v šolah in ki imajo status državnega jezika (kot npr. slovenščina), v 200 letih najverjetneje še ne bodo izginili.«

Tjaša Jakop, Jansonova Kratka zgodovina jezikov, dostopno na: file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/OJSAdmin,+JZ_25.1+(2019)_14+Jakop,+str.+183–187.pdf

 

Andreja Čušin Gostiša
februar 2024

Javno nastopanje

Z učenci smo se posvetili javnemu nastopanju. Pogovarjali smo se, razmišljali, si izmenjevali izkušnje.
V šoli učenci najpogosteje pripravljajo t. i. govorne nastope, kjer predstavljajo določeno temo, javno pa nastopajo tudi z deklamacijami pesmi, v dramatizacijah, nekateri sodelujejo v dramskih krožkih.
Ugotovili smo, da je najpomembnejše za govorni oz. katerikoli javni nastop, da se nanj dobro pripravimo.
Nikoli seveda ne bomo popolni, saj smo ljudje nepopolna bitja, ki se učimo na napakah.
Če pa se potrudimo po svojih najboljših močeh, se več od nas ne pričakuje.
Zelo pomembno se nam zdi tudi, da se pred nastopom čim bolj sprostimo, čeprav smo se naučili, da ima večina ljudi pred nastopom tremo, torej da nas je strah. Strah pa ne pomeni le neprijetnih občutkov, ampak pomeni tudi, da čutimo odgovornost pred poslušalci.
Pri javnem nastopanju pa je seveda zelo pomembno, kako govorimo in kako se obnašamo. Govorimo o besednem in nebesednem jeziku,
Pri javnem nastopanju uporabljamo knjižni oz. knjižni pogovorni jezik, pomemben pa je tudi naš nebesedni jezik: naša drža, glas, mimika, gestika …

https://www.adriatiqa.com/sl/z-otroci-ali-z-otroki/

Pa še odgovor na vprašanje iz prejšnje, novembrske novičke.
Citat, ki smo ga zapisali v novički,
je iz pesmi Beautiful Boy (Darling Boy), torej Lepi fant (Dragi fant).
Pesem je John Lennon posvetil svojemu sinu Seanu, ko je bil ta še majhen otrok.

 

Andreja Čušin Gostiša
januar 2024

Predstavljaj si …

Pri urah slovenščine za motivacijo in oddih včasih poslušamo nekaj minut glasbe.

Pri eni izmed ur smo z devetošolci poslušali (uglasbeno) pesem Johna Lennona Imagine – Predstavljaj si.

Za pokušino vam predstavljamo odlomek:

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us, only sky

Imagine all the people
Livin’ for today

Predstavljaj si, da ni nebes

(lahko je, če se potrudiš)

ne pekla pod nami,

nad nami le nebo.

Predstavljaj si, da vsi ljudje živijo za danes.

https://www.radioekspres.si/john-lennon/

Spoznali smo tudi nekaj zanimivosti iz življenja Johna Lennona.
Eden njegovih najbolj znanih citatov pa je ta:
Življenje je tisto, kar se zgodi, medtem ko delaš druge načrte.
Ta citat glasbenik zapoje v eni izmed svojih pesmi. Veste, v kateri? Odgovor sledi v naslednji novički.

 

Andreja Čušin Gostiša
november 2023

Jesenski oktober

Jesen nam podarja vedno krajše dneve in daljše noči, pravšnje za branje in pisanje, in tudi razkošne barve, ki nas razveseljujejo.

Z dijakinjo sva napisali pesem z akrostihom.

Ljubeznivo sem dekle,
A nikar ne izzivajte me!
Rumena barva mi je všeč,
A več vam ne povem.

Z osmošolci smo vadili stavčne člene in ob tem na kratko predstavili letne čase.

Na potovanju po Istri sem poleti družini kupil spominke in kovčke.

Jeseni iz našega sadovnjaka sosedom večkrat podarimo zrelo sadje.

Spomladi na Slovenskem ljudje podarjajo drug drugemu rože in pirhe.

Za rojstni dan pozimi od prijateljev in sorodnikov z veseljem dobim darila.

 

Skupaj smo ugotovili, da je vsak letni čas pravi za spoznavanje in bogatenje jezika.

 

Andreja Čušin Gostiša
oktober 2023

Rdeči ustvarjalni september

Enega od septembrskih torkov sta nas na kliniki obiskala dva Rdeča noska.
Klovnesi rdečenosi je bilo ime Anastazija, rdečenosi klovn pa je prihajal is Kolumbije in nam sploh ni povedal svojega imena.
Najprej smo se skupaj malo učili slovensko. Klovna smo naučili, da so vrata množinski samostalnik srednjega spola in kako ga sklanjamo, pomagali smo mu, da je besede spravil v pravilni besedni red, učili smo ga tudi pravilne izgovorjave besed.
Potem sta bila na vrsti klovna. Zapela sta nam divjo pesem ob spremljavi ukulel, na katere je igral kolumbijski klovn, Anastazija pa je bila čarodejka in je začarala rdeč papirnat robček. Najprej je izginil, potem pa ga je našla v hlačnici mlajše deklice.
To dopoldne smo se tudi pogovarjali o različnih rečeh. O tem, kaj radi jemo, kaj radi počnemo, s katerim športom se ukvarjamo, kaj beremo in kaj nam je najbolj všeč v šoli …

Kartice z ustvarjalnimi vprašanji

Kaj si pa vi želite za letošnje šolsko leto?

 

Andreja Čušin Gostiša
september 2023