Jesenski oktober

Jesen nam podarja vedno krajše dneve in daljše noči, pravšnje za branje in pisanje, in tudi razkošne barve, ki nas razveseljujejo.

Z dijakinjo sva napisali pesem z akrostihom.

Ljubeznivo sem dekle,
A nikar ne izzivajte me!
Rumena barva mi je všeč,
A več vam ne povem.

Z osmošolci smo vadili stavčne člene in ob tem na kratko predstavili letne čase.

Na potovanju po Istri sem poleti družini kupil spominke in kovčke.

Jeseni iz našega sadovnjaka sosedom večkrat podarimo zrelo sadje.

Spomladi na Slovenskem ljudje podarjajo drug drugemu rože in pirhe.

Za rojstni dan pozimi od prijateljev in sorodnikov z veseljem dobim darila.

 

Skupaj smo ugotovili, da je vsak letni čas pravi za spoznavanje in bogatenje jezika.

 

Andreja Čušin Gostiša
oktober 2023

Rdeči ustvarjalni september

Enega od septembrskih torkov sta nas na kliniki obiskala dva Rdeča noska.
Klovnesi rdečenosi je bilo ime Anastazija, rdečenosi klovn pa je prihajal is Kolumbije in nam sploh ni povedal svojega imena.
Najprej smo se skupaj malo učili slovensko. Klovna smo naučili, da so vrata množinski samostalnik srednjega spola in kako ga sklanjamo, pomagali smo mu, da je besede spravil v pravilni besedni red, učili smo ga tudi pravilne izgovorjave besed.
Potem sta bila na vrsti klovna. Zapela sta nam divjo pesem ob spremljavi ukulel, na katere je igral kolumbijski klovn, Anastazija pa je bila čarodejka in je začarala rdeč papirnat robček. Najprej je izginil, potem pa ga je našla v hlačnici mlajše deklice.
To dopoldne smo se tudi pogovarjali o različnih rečeh. O tem, kaj radi jemo, kaj radi počnemo, s katerim športom se ukvarjamo, kaj beremo in kaj nam je najbolj všeč v šoli …

Kartice z ustvarjalnimi vprašanji

Kaj si pa vi želite za letošnje šolsko leto?

 

Andreja Čušin Gostiša
september 2023

Poezija za vse letne čase

Začelo se je poletje in z učenci smo se poizkusili v ustvarjanju malo drugačne poezije.
Najprej smo se spoznali z likovnimi pesmimi (rečemo jim tudi carmen figuratum) in ustvarili svojo.

Potem smo spoznavali vizualno poezijo, ki se ne meni preveč za pomen črk, ki jih zapiše, ampak z njimi “slika”.

Franci Zagoričnik https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/a-a-zagoricnikova-vizualna-poezija/136425

In zdaj se poskusite v ustvarjanju tudi vi!

 

Andreja Čušin Gostiša
junij 2023

Knjige in literarna obdobja

V aprilu praznujemo dva dneva, posvečena knjigam; 2. april, mednarodni dan knjig za mladino, in 23. april, svetovni dan knjige.
Da bi se v množici knjig lažje znašli, knjige delimo na različne načine, npr. na knjige za mladino in knjige za odrasle. Ena od delitev pa je tudi porazdelitev knjig v literarna oz. književna obdobja.
V 9. razredu pregledno spoznavamo slovenska literarna obdobja. Delitev književnosti na obdobja ni sama sebi namen niti nima namena obremenjevati učence in učitelje. Ravno nasprotno. Z delitvijo literature na obdobja naj bi nam bilo lažje razumeti literarna dela in njihove ustvarjalce, tako da jih nekoliko »popredalčkamo«, hkrati pa je zelo pomembno, da se zavedamo, da je vsak ustvarjalec enkraten in tudi obdobja v sebi skrivajo mnogo več kot značilnosti, ki jih zapišemo oz. povemo.
S slovenskimi literarnimi obdobji smo se začeli ukvarjati tako, da smo najprej narisali časovno premico. Premico smo razdelili na stoletja, dodali imena literarnih obdobij in časovno trajanje vsakega obdobja posebej.
Imena obdobij, kjer prevladujejo čustva, smo pobarvali z roza barvo. V roza območje spadajo barok, romantika, moderna. Obdobja, v katerih je v ospredju razum, pa so reformacija in protireformacija, razsvetljenstvo, realizem in naturalizem. Te smo pobarvali z modro barvo.
Z rumeno barvo smo označili obdobja, kjer se prepletajo različne smeri in pristopi oz. ne prevladujejo ne čustva ne razum. Kot taka smo prepoznali pismenstvo, obdobje med dvema vojnama, književnost med drugo svetovno vojno in sodobna književnost.
Vsako obdobje je dobilo kartonček ustrezne barve. Na kartonček smo zapisali ime obdobja, čas trajanja, značilnosti obdobja in njegove predstavnike. Kdor je želel, je lahko obdobje na kartončku tudi ilustriral.

Vir: https://quizizz.com/admin/quiz/5fb3ef73787bdb001b0818a2/knjievna-obdobja-ponovitev

Privoščimo si tudi spomladi dobre knjige, ne glede na to, iz katerega obdobja so.

Andreja Čušin Gostiša
april 2023

Poezija je povsod doma

21. marca praznujemo dan poezije, in ker je poezija povsod doma, smo nekaj časa posvetili tudi dvema japonskima pesniškima oblikama.

Cvetoča japonska češnja
https://zivi-za-danes.com/2017/04/01/japonske-cesnje-cvetijo/

Haiku (japonsko 俳句) je japonska pesniška oblika, ki obsega sedemnajst zlogov. Prvi in tretji verz imata po pet zlogov, drugi sedem.
Haiku skrajno zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti.
Tanka (tudi Waka) je tradicionalna japonska pesniška oblika, ki vsebuje pet verzov: prvi in tretji verz imata pet zlogov, drugi, četrti in peti pa sedem.
Tanka sodi še danes med najpopularnejše pesniške oblike na Japonskem. Njen pomen je mogoče primerjati s pomenom soneta za Evropejce.

Tanka je oblikovno ostala nespremenjena do današnjih dni, pogosto pa sta se spreminjala njena vsebina in občutje. Iz tanke sta se pozneje razvili renga (»verižna pesem«) in haiku.
Vir: Wikipedija

Haiku
Ovinkasta je
cesta, ki pelje tja, kjer
spet sonce sije.

Tanka o imenu
Ime, beseda,
ki nas spremlja skozi to
življenje večno,
deli trenutke z nami,
zaznamuje tukaj, zdaj.

Tanka o upanju
Sneg se tali pa
rože na pomlad novo
mislijo, kako
bi travnik okrasile,
lepoto proslavile.

Andreja Čušin Gostiša
marec 2023

Napišimo z roko

23. januar je mednarodni dan pisanja z roko.
V Sloveniji imamo tudi Društvo Radi pišemo z roko, ki že več let in tudi letos organizira Teden pisanja z roko od 23. od 27. januarja. Šole in druge ustanove, ki se prijavijo na Teden pisanja z roko, prejemajo od Društva od prijave do izvedbe Tedna različna gradiva, predloge, možnosti poslušanja predavanj na teme v zvezi s pisanjem z roko.
Lani je bilo v projekt Tedna vključenih 321 šol in drugih ustanov z več kot 50.000 udeleženci. Ambasadorji Tedna pisanja z roko 2022 pa so bili: pisatelj Tadej Golob, igralka Mojca Fatur in olimpijska zmagovalka Janja Garnbret.

https://www.pisemozroko.si/mediji/#Januar_2022

Osrednja tema Tedna 2022 je bila Pišem z roko, ker …

Pozornost so namenili prednostim pisanja z roko. Naj jih nekaj naštejemo: boljši spomin, ustvarjanje več idej, dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov, izražanje več spoštovanja in naklonjenosti, saj namenimo prejemniku sporočila več časa in pozornosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri formi, ko smo starejši.

Pa še to:
Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je izvirna spretnost, ki je povezana z našim živčnim in mišičnim sistemom. Spretnosti razvijamo z vajo, tj. da pišemo. Osupljivo je spoznanje, da nima na svetu nihče take pisave, kot jo imam jaz ali kot jo imate vi, nihče od skoraj osmih milijard ljudi, ki živimo na zemlji.

www.pisemozroko.si

Poglejte si še zanimive prispevke udeležencev Tedna na spletni strani

www.padlet.com/radipisemozroko/teden2022

in napišite z roko svoje želje za leto 2023.

Andreja Čušin Gostiša
januar 2023