Petnajst kart

Imam petnajst kart, oštevilčenih s števili od 1 do 15.
Sedem jih s hrbtno stranjo navzgor položim v vrsto.

Vsota števil na prvih dveh kartah je 15.
Vsota števil na drugi in tretji karti je 20.
Vsota števil na tretji in četrti karti je 23.
Vsota števil na četrti in peti karti je 16.
Vsota števil na peti in šesti karti je 18.
Vsota števil na šesti in sedmi karti je 21.

Katere karte imam?
Ali lahko najdeš še kakšno drugo rešitev?
Kako veš, da si našel vse različne rešitve?

 

Irena Nemanič
april 2023

 

Kako si danes? (How are you today?)

Tokratne minutke za angleščino bodo namenjene učenju besedišča na temo Feelings (Čustva in počutje). Če si med tistimi osnovnošolci, ki jim je omenjena tema že dobro znana in misliš, da zadevo obvladaš, ne bo škodilo, da usvojeno znanje ponovno preveriš in utrdiš. Predlagam, da se dela lotiš v petih korakih.

1.korak: Oglej si videoposnetek, do katerega lahko dostopaš s klikom na spodnjo povezavo.

https://www.youtube.com/watch?v=BXWNhq-lPD8&t=3s

 

 

2. korak: Preleti priloženi slovarček besed.

3. korak: Svoje znanje preveri z reševanjem spletne naloge na spodnji povezavi.

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/feelings/emotions-quiz

4. korak: Predvajaj posnetek na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=kR6Qcqx2fJE

5. korak: S klikom na spodnjo sličico se preizkusi v kvizu na temo.

Tanja Šercer
april 2023