Ob kulturnem dnevu

Vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku namenimo kulturni dan našemu največjemu pesniku, Francetu Prešernu, in kulturi nasploh. Razmišljali smo o pesništvu danes in ugotavljali, ali je v sodobnem času manj mladih pesnikov kot nekoč ali temu ni tako.

Poezija oziroma pesništvo je literarna zvrst, za katero je značilno, da skozi besede izraža občutke, čustva in razmišljanja, naj si bo o lepoti, ljubezni, bolečini, življenju ali smrti.

Toda kako ubesediti lepoto jezika v rimah? Pesem nastane, ko ima pesnik vesel ali žalosten dan, ko si dopusti začutiti in se povezati s svetom okoli sebe. In ko pride prava ideja, se od nekod pripeljejo rime.

A moramo priznati, da se v bolnišnici pogosto počutimo slabo, nekako takole, kot pravi Feri Lainšček v pesmi Počivam.

Lainščkove pesmi iz zbirke Ne, pesmi zelo radi prebiramo. Ravno zaradi zanikanja, ki je med mladostniki prisotno, njegove pesmi pritegnejo tudi šolarje in dijake.

A od kod pride navdih za lasten stih?

Mlada pesnica Liza se le nasmehne in skomigne z rameni. Predstavljamo vam njeno pesem z naslovom Dva obraza.

Ilustracijo, ki bi ustrezala pesmi, pa smo želeli pridobiti s pomočjo spletne strani DALL-E 2 Open AI, ki jo šolarji že dobro poznajo. Z njeno pomočjo vam umetna računalniška inteligenca razreši čisto vsak izziv: tudi nariše, naslika oziroma ustvari digitalne produkte po vašem navodilu.
Napisali smo navodilo, naj nariše dva obraza, enega svetlega, drugega temnega. Ker je postalo raziskovanje zabavno, smo podali malce drugačno navodilo. Želeli smo, naj naslika dve dekleti, eno, ki gleda na desno, in drugo, ki gleda na levo.
Poglejte, kakšne digitalne različice nam je ponudila umetna inteligenca. Kaj menite, kakšna bo umetnost v prihodnosti?

Metoda Leban Dervišević
februar 2023