Levčki v maju

Mesec maj je bil zapolnjen s šolskimi obveznostmi in zadnjimi ocenjevanji znanja. Med učenjem pa so se levčki sproščali ob igranju družabnih iger, kjer ni manjkalo smeha. Najpogosteje so se igrali igro Jengo, igro iskanja ameb in detektivsko igro Scotland Yard. Učili so se sodelovanja v skupini, strateškega načrtovanja, potrpežljivosti ter razvijali pozornost in koncentracijo.
V prostem času so se sproščali tudi ob prijetnih zvokih kitare, na katero sta igrala dva učenca. Ostali učenci pa so zraven peli svoje najljubše pesmi. Pripravljati smo se začeli tudi na koncert, ki ga bomo v kratkem pripravili za zdravstveni tim in učiteljski kolektiv.

Učenka 7. razreda je pripravila kviz o živalih, na katerem so sodelovali vsi učenci, medicinske sestre, zdravniki, klinični psihologi in učitelji. Spoznali smo marsikatero nenavadno dejstvo o živalih. Tudi ob tem so se levčki učili strpnosti drug do drugega ter ozaveščali naše geslo, da je važno sodelovati, se učiti in ne zmagati.

Igranje Jenge

Kviz o živalih

Monika Godec
maj 2022