Tkemo in bogatimo medsebojne vezi

Ob praznovanju 70-letnice bolnišničnega šolskega delovanja v Ljubljani smo se v bolnišnični šoli odločili, da bomo sodelovali tudi z našo matično šolo OŠ Ledina.
V preteklih tednih smo se uspešno povezovali in naša znanja dopolnjevali. Bolnišnične učiteljice so obiskovale oddelke na matični šoli in tamkaj učencem predstavljale bolnišnično šolsko delo. Malim radovednežem so pripovedovale o tem, kako poteka šolski dan njihovih vrstnikov izza bolnišničnih zidov, prav tako pa so temu dodale še mnoge druge vsebine, kot so dnevi dejavnosti v bolnišnici in številni drugi projekti, ki so spremljevalci rednega pouka v šolskem letu. Učenci na matični šoli so spoznavali bolnišnične oddelke in mnoge bolezni, ki pestijo otroke in mladostnike. Pridno so si ogledovali filmček, ki smo ga posneli ob 70-letnici Bolnišnična šola se predstavi ter v njem predstavili bolnišnične oddelke. Učenci matične šole so se lahko preizkušali še v naši posebni in bolnim učencem prilagojeni športni disciplini tobogan bowlingu, učiteljica Mojca Topić pa je dodala, da so se tako ne le razmigali, ampak se seznanili tudi z načelom: »Četudi smo drugačni, zmoremo.« Učenci matične šole so bili lepo vodljivi, zelo zvedavi, učiteljicam so postavljali veliko najrazličnejših vprašanj in pripovedovali tudi o svojih izkušnjah. Med drugim jih je zanimalo, kakšna je hrana v bolnišnici, prav tako pa, če se tudi v bolnišnici najde kakšen učenec, ki pa si šole ne želi obiskovati.
Učenci, ki so bili deležni obiska učiteljice Tanje Babnik, so preizkusili še pripomoček za gibanje, invalidski voziček, posebnosti dela na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča pa so spoznali še z ogledom dveh filmov Svet je lep in Luka se predstavi.
Učenci so spoznavali in preizkusili tudi najrazličnejše sprostitvene tehnike, dihalne vaje, masažo prstov in še kaj … Učiteljice bolnišnične šole so s svojimi predstavitvami v matične razrede vnesle veliko privlačnih in zanimivih ter poučnih vsebin, veliko dinamike in pozitivne energije. Mladim so predale vedenje, kako pomembna je šola in kako zelo pomembno je zdravje. Učenci so bili vseskozi aktivni, zvedavi, razmišljujoči, svojo tenkočutnost pa so v obliki dobrih želja po zdravju in čimprejšnjem okrevanju prelili tudi na papir in srčnost ter toplino prenesli svojim vrstnikom v bolnišnici.

Manja Žugman