Skoraj milijon

Števila so deljiva z 2, če so na mestu enic cifre 0, 2, 4, 6 ali 8.
Števila so deljiva s 3, če je vsota cifer deljiva s 3.

In kdaj je število deljivo s 6 ?!

Kadar je hkrati deljivo z 2 in 3.

Katero število je deljivo s 6?

a) milijon minus ena
b) milijon minus dva
c) milijon minus tri
d) milijon minus štiri
e) milijon minus pet

Odgovor:

Irena Nemanič
november 2021