Mesec januar je bil tudi pri nas zelo zahteven, saj so učenci pridobivali ocene za prvo ocenjevalno obdobje. Da so se razbremenili, smo se v tem mesecu še bolj posvečali sprostitvenim dejavnostim, tako pri urah dodatne strokovne pomoči kot tudi v okviru minutk za sproščanje in minutk za glasbo.
V okviru likovnih dejavnosti so učenke spoznavale različne likovne tehnike, kot so slikanje, risanje in kiparjenje. Izbirale so med različnimi likovnimi nalogami, kot na primer: nariši kraj, kjer se dobro počutiš, upodobi poslušano melodijo, upodobi se kot živali, izdelaj svečnik in ga okrasi z mozaiki.

Pred likovnim ustvarjanjem so učenke izvajale tudi vodene vaje čuječnosti in različne dihalne tehnike.

Nekateri učenci so za sprostitev izdelovali glinene svečnike, okrašene z mozaičnimi ploščicami. Učenke pa so se preizkusile tudi s slikanjem ob poslušanju glasbe, tako da so upodobile, kar so si ob določeni glasbi predstavljale.

Ob ustvarjanju so učenci in učenke razvijali ustvarjalno mišljenje in likovne spretnosti, uporabljali različne likovne materiale in se učili slikanja z akrilnimi barvami, suhimi pasteli ali akvarelnimi barvami.

Kraj, kjer se dobro počutim.

Čas smo namenili tudi igranju na ukulele, kjer so še posebej uživale učenke in dijakinje. Nekatere so se zelo hitro naučile in ob tem tudi zapele.

Vesolje

Pri izbiri likovnih problemov smo pri učenkah izhajali iz njihovih močnih področij. Opazili smo, da so bile ob koncu manj kritične do svojih izdelkov kot na začetku. Zaznali smo, da so samozavestno razlagale vrstnicam o svojih izdelkih. Dejavnosti, ki krepijo posameznikovo samopodobo, lahko tudi spodbujajo njihovo rezilientnost (odpornost), ki je zelo pomembna pri mladostnikih, še posebej v sedanjem času, ki zahteva veliko prilagodljivosti. Ko so bili dokončani, so jih lahko odnesle domov. Izdelke so podarile bližnjim ali pa so jih obdržale.

Mozaični svečnik

Monika Godec
januar 2022