Vzorci so zakonitosti, ki jih lahko zaznamo na različne načine, npr. zvočno ali vidno. Najdemo jih pri matematiki, kemiji, v naravi, pri glasbi … Pomembno je, da odkrijemo elemente vzorca, ki se ponavljajo ali nadgrajujejo.
Prepoznavanje vzorcev se začne z zaznavanjem vzorcev. Npr.: Učiteljica, vidim modro kocko, rdečo kocko, modro kocko, rdečo kocko.
Kopiranje vzorcev je sposobnost podvajanja že izdelanega vzorca. Nadaljevanje vzorca je mogoče, ko dani vzorec prepoznamo in uspešno nadaljujemo. Ustvarjanje vzorca je mogoče, ko učenec razume, da se mora enota vzorca ponavljati ali nadaljevati.
Vzorce so z navdušenjem ustvarjale prvošolka Nikolina, petošolka Liu in tretješolka Klara.

Irena Nemanič
september 2020