Reke v Sloveniji spadajo k porečjema Črnega in Jadranskega morja.
Z izjemo Soče (1) in rečic v Koprskem primorju (Rižana, Reka in Dragonja) in na Krasu, ki se izlivajo v Jadransko morje, tečejo vse reke v Dravo (2) ali Savo (3), ki sta desna pritoka Donave.
Sava je z 940 kilometri najdaljša reka s porečjem, ki izvira v Sloveniji. Četrtina rečnega toka je na območju Slovenije. Njeni večji levi pritoki so Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica in Savinja (4). Večji desni pritoki Save so Sora (5), Ljubljanica (6), Mirna in Krka (7).
Reka Mura (8) priteče iz Avstrije in je na začetku več kot 30 kilometrov mejna reka.
Smaragdna lepotica Soča izvira v samem osrčju Julijcev, v ledeniško preoblikovani dolini Trente.
Krka, ki ima kraški izvir, je rekreacijski in ribolovni biser na Dolenjskem. Po Kolpi (9) in Sotli (10) poteka po daljšem odseku slovensko-hrvaška meja.

Zemljevid slovenskih rek

S tem uvodom in ob zemljevidu Slovenije smo letos začeli projekt spoznavanja slovenskih rek. V desetih mesecih tega šolskega leta bomo z učenci na oddelku spoznavali in spoznali deset slovenskih rek (označeno zgoraj). S tega področja bodo torej sestavljene naše letošnje oddelčne novičke.
Prvi mesec smo začeli s spoznavanjem reke Sore. Sodelovalo je sedem otrok nižje in višje stopnje OŠ (Lara, 4. razred, Zala, 9. razred, Anja, 6. razred, Luka, 5. razred, Damjan, 7. razred, Tia, 9. razred, Nik, 5. razred). Izkazalo se je, da učenci ne poznajo dobro slovenskih rek. To poznavanje pa je vendarle tudi nekoliko odvisno od starosti učenca in njegove razgledanosti.
O reki Sori smo povedali:
– fizične lastnosti reke (izvir, nadmorska višina, izliv, dolžina, površina, pritoki),
– rečni režim in zakaj je pomemben,
– da spada v varovano območje Natura 2000 in kaj to pomeni,
– da je bila nekoč kot hudourniška reka nevarna in so jo regulirali,
– da je zelo čista reka, primerna za kopanje (čeprav je nekoliko hladna),
– da ima ohranjen mikro habitat, saj v njej živi več vrst rib, ptic, ob njej raste tudi črna jelša in podobno.

Nastal je lep plakat o reki Sori, ki krasi hodnik pred našim oddelkom.

Plakat o reki Sori

Andreja Gumilar
september 2019