Slovensko združenje Ciconia skrbi za varstvo štorkelj in njihovega življenskega okolja.

Pri ogledu spletne strani združenja je sodelovalo šest učencev. Tema jih je zelo pritegnila. Veliko smo prebrali in si ogledali slike.

Na spletni strani smo izvedeli mite o beli štorklji in kako so jo spoznavali znanstveniki.

Stran nas je poučila o zgradbi štorkljinega telesa, o vedenju štorkelj, gnezdenju, selitvah, letenju, prehranjevanju, nevarnostih pri selitvah …

Izvedeli smo, da štorklje pri nas popisujejo že od leta 1965 in da število gnezd zadnja leta ostaja skoraj enako.

Prebrali smo, kako velikega pomena za preživetje štorkelj je tudi tehnika košnje, način pašništva in pestrost različnih živali na paši.

Marsikaj smo prebrali o obročkanju štorkelj.

Učenci so risali na temo štorkelj in društva Ciconia in nastal je zanimiv plakat.

Plakat o društvu Ciconia.

Andreja Gumilar
maj 2019