Naravoslovni dan Prevozna sredstva v zraku je posebej pri fantih obudil zanimanje za letalstvo.
Pri starejših fantih je poznavanje teme zahtevalo bolj poglobljeno iskanje in razumevanje letenja. Tako smo se na oddelku z zgodovino letalstva in različnimi modeli letal in njihovo namembnostjo začeli ukvarjati že pred načrtovanim dnevom in nadaljevali še po njem.

Origami tehnika nam je nudila vrsto možnosti za izdelavo različnih modelov letal. Modele smo lahko izbirali iz literature, s spleta in iz lastnih idej.

Model letala Topi

Jadralec

Ogromno znanja iz teme je pokazal devetošolec, ki je za druge učence izdelal nekaj načrtov in modelov letal iz papirja: Netopirja, Topija in Jadralca.

Načrti in modeli letal

Najljubša letala so se ob zaključku pomerila v dolžini poletov.
Pomerili so se Jadralec, Krilatec, Puščica, Netopir in Topi.
Zmagovali so Jadralec (9.2 m), Topi (7.1 m) in vsi štirje fantje, ki so ob tem uživali.

Liljana Hribar
september 2018