Dinozavri

Jan obožuje dinozavre. Za govorni nastop v svoji šoli si je izbral dinozavre. Iz raznih knjig in s svetovnega spleta je izbral veliko zanimivosti o dinozavrih, ki jih je že predstavil svojim sošolcem.

Nekaj utrinkov:

Znanstveniki so ugotovili, da so imeli dinozavri zelo majhne lobanje in zato seveda tudi majhne možgane. Za primerjavo: brahiozaver  je tehtal 30 ton (kot 30 srednje velikih avtomobilov), njegova lobanja pa je bila velika kot konjska.

Dinozavre lahko razvrstimo med mesojede, rastlinojede in vsejede, pa tudi kopenske, vodne in leteče. In še dvonoge in štirinoge.

Znanstveniki še zdaj niso povsem prepričani, zakaj so dinozavri izumrli. Ena izmed razlag je, da so imeli zelo slabo razvito čutilo za okus. Okusov skoraj niso ločili in zato so v nekem obdobju jedli tudi obilico strupenih rastlin. So pa imeli dinozavri (še posebej mesojedi) odlično razviti čutili za vid in sluh (čeprav niso imeli uhljev).

In kaj so fosili?

Fosili so ostanki odmrlih organizmov okamnelih rastlin in živali, ki so se ohranile v Zemljini skorji,  sedimentih in kamninah.

Tudi v Sloveniji lahko najdemo veliko zanimivih fosilov.

http://www.pms-lj.si/si/o-naravi/fosili/izjemno-najdisce-fosilov-v-sloveniji

Na osnovi fosilnih ostankov arheologi in biologi izdelajo tudi rekonstrukcije pokrajin in različnih obdobij.

Rekonstrukcija zgornjekarbonske pokrajine narejena na osnovi najdb fosilnih rastlin, izkopanih na Grajskem hribu v Ljubljani in drugod v Posavskem hribovju. Avtorica: Barbara Jurkovšek, vir: Prirodoslovni muzej Slovenije

Jan pa si je pri urah likovne umetnosti izdelal svoj fosil.

Jan, 5. razred: Fosil (mentorica Tina Žvab).

Mojca Topić
april 2018