Februarja smo z mlajšimi učenci prebrali zgodbo o lastnih in tujih napakah.

Jupiter, bog starih Rimljanov, je namreč nekega dne sklical skupaj vse živali na Zemlji. Vsako izmed njih je prijazno povprašal, ali pri sebi najde kakšno napako. Živali so z velikim veseljem govorile le o napakah drugih, svojih lastnih pa niso niti opazile.

In Jupiter? Ob poslušanju živalskih pripovedi se je močno razjezil in zaključil s sestankom. Izkazalo se je namreč, da vsi zelo radi govorimo o napakah drugih, svoje pa nosimo dobro skrite za hrbtom, kakor v nekakšnem nahrbtniku.
Od tod izhaja tudi naslov naše zgodbe – NAHRBTNIK.

Basen nas uči, da:

– imamo vsi svoje vrline in napake,
– preden govorimo o napakah drugih, pomislimo na svoje in jih skušajmo odpraviti.

Nahrbtnik.

Nežka Dakskobler Markoč in Darja Bricelj
februar 2017

 

 

Februarja so se starejši učenci pogovarjali o tem, kako pomembno je, da smo drug do drugega prijazni, saj lahko z lepo besedo dosežemo svoje cilje in rešujemo spore. Spoznali so, da lahko na ta način spoznavajo nove prijatelje in se počutijo bolje. O tem, da »lepa besedo lepo mesto najde«, so nastale zanimive basni.

 

DVA KONJA IN OPICA

Na pašniku sta v ogradi zaprta dva konja. Mimo pride opica in sreča prvega konja. Ta je zelo nesramen in z jeznim glasom ukaže opici, naj mu odpre vrata, drugače ne bo dobro zanjo. Opica se prestraši, obrne in steče naprej ter si misli, kako nesramen je. Na drugi strani pašnika pa sreča prijaznega konja, ki jo lepo prosi, naj mu odpre ogrado. Ker jo tako lepo prosi, to naredi in konj svobodno steče proti gozdu.
Nauk zgodbe je: Lepa beseda lepo mesto najde.

Zala, 1. letnik

Konj in opica.
Aleks, 8. razred

 

 

ZAJEC IN POLŽ

Polž je želel iti v trgovino. Ker je ta zelo daleč, je sklenil, da se bo skril v zajčevo torbo, ko bo zajec šel v trgovino. To je tudi naredil. Ko je zajec prišel do trgovine in odprl svojo torbo, je bil zelo jezen, saj je tam zagledal polža. Mislil je, da mu želi kaj ukrasti. Polž mu je povedal, da je potreboval le prevoz, saj je sam prepočasen. Pogovorila sta se in zajec je rekel, da mu ni težko peljati polža, le iskren naj bo do njega. Kupila sta potrebne stvari in skupaj urno odšla iz trgovine.
Nauk zgodbe je: Lepa beseda lepo mesto najde.

Tajana, 1. letnik

 

Tjaša Zver in Branka Žnidaršič
februar 2017