Grafit je slika, ki jo nekdo napiše na zid. Je ulična umetnost. Poznamo več vrst grafitov: vezani so ime, ljubezenski, intelektualni, šaljivi, modrostni, politični, verski. Na steno jih rišejo z ogljem, barvami, sprejem ali kredo.
Poslikani so podhodi, vlaki, stavbe. Danes jih je v Ljubljani uradno dovoljeno upodabljati kar na trinajstih mestih.
Tudi na oddelku smo ta mesec risali grafite. Risali smo jih na liste s flumastri. Risali smo lastna imela, kulturne znamenitosti Ljubljane in imena učenčevih hišnih ljubljenčkov. Učili smo se raznolikih skopiranih grafitnih pisav in njihove značilnosti. Učence je risanje grafitov zelo navdušilo. Nastalo je čez dvajset grafitov. Ena deklica na oddelku pa je bila pri risanju grafitov še posebej spretna. Sošolcem in učiteljem je za zahvalo, ker so ji pošiljali fotokopije učne snovi, narisala grafite njihovih imen. Na internetu smo si pogledali video o grafitih, seminarsko nalogo o grafitih in slike grafitov pri nas in v tujini.
Na hodniku je tudi nastala zanimiva razstava grafitov. Risanje grafitov pa smo se odločili še nekoliko podaljšati tudi v mesec oktober.

Gašper, 9. razred

Gašper, 9. razred

Špela, 2. razred

Špela, 2. razred

Aleja, 7. razred

Aleja, 7. razred

Anže, 6. razred in Lovro,7. razred

Anže, 6. razred in Lovro,7. razred

Eva, 7. razred

Eva, 7. razred

Andreja Gumilar
september 2016