WILLIAM SHAKESPEARE

je bil krščen 26. aprila 1564 v kraju Stratford upon Avon, v grofiji Warwickshire v Angliji, umrl pa je v rojstnem kraju 23. aprila 1616 po julijanskem koledarju, 3. maja 1616 pa po gregorijanskem koledarju, ki ga uporabljamo danes.
Letos se tako spominjamo 400-letnice umetnikove smrti in tako Angleži kot tudi vsi drugi narodi, ki ga cenijo, mu posvečajo veliko pozornosti.
O njem smo se pogovarjali tudi na našem oddelku.

 

Kdo je bil William Shakespeare?

Še danes si strokovnjaki niso enotni, kdo je ta genij, kako je živel, ali je res napisal vsa dela, ki mu jih pripisujemo.
Večina pa se strinja, da je William Shakespeare največji angleški dramatik, ki je s svojimi deli vplival na ves svet.
Njegova najpomembnejša dramska dela so:
tragedije: Romeo in Julija, Hamlet, Macbeth, Kralj Lear, Othello,
komedije: Sen kresne noči, Kakor vam drago, Komedija zmešnjav.
Pisal je tudi zgodovinske gledališke igre, napisal je še 154 sonetov, ki jih je v slovenščino najprej prevedel Janez Menart, nov prevod pa je pripravil Srečko Fišer.

Bil je čarovnik z besedami, kot pravi Ženja Leiler v svojem članku v Delu.
Uporabil naj bi od 17.000 do 29.000 različnih besed, kar je najmanj dvakrat več od povprečnega govorca, v angleški jezik naj bi prispeval 1589 novih.
Skoval naj bi številne fraze, recimo heart of gold – imeti zlato srce, brave new world – krasni novi svet, break the ice – prebiti led …

(prim. http://www.delo.si/kultura/oder/hear-me-as-i-will-speak.html)

 

Shakespeare in Slovenci

Slovenci smo prvi prevod ene najslavnejših Shakespearjevih tragedij, Hamleta, prvič dobili leta 1874; pripravil ga je Dragotin Šauperl; sledilo pa mu je še pet različnih prevodov; Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Janka Modra, Milana Jesiha; zadnjega je prispeval Srečko Fišer.
Fišerjev prevod je uporabljen tudi v stripu z naslovom Hamlet, biti ali ne biti v stripu, ki ga ustvaril slovenski risar Andrej Potrč v sodelovanju s Cirilom Hodnjakom, Tadejem Golobom in Dejanom Kotnikom.

(prim. http://www.delo.si/kultura/oder/britanci-enega-slovenci-pa-sest-hamletov.html)

Za zaključek pa navajamo še najljubši Shakespearjev citat dramaturginje Darje Dominkuš, ki je zapisan v Hamletu.

»Več stvari je v nebesih in na zemlji, kot si jih sanja vaše modrijanstvo.«

Dramaturginja meni, da je največja modrost prav v spoznanju, da ne moremo razumeti vsega. Vsekakor pa smo zaradi tega spoznanja občutljivejši, bolj dojemljivi in bolj odprti za skrivnosti sveta.

(prim. http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/vse-kraljestvo-dam-za-konja.html)

 

Andreja Čušin Gostiša