Pablo Picasso je najslavnejši likovni umetnik 20. stoletja. Njegovo delo obsega preko 15.000 slik, grafik in plastik. Z Braquom je osnoval umetniško smer kubizem, za katerega je značilno predstavljanje predmeta iz različnih zornih kotov hkrati.

cebelefebf1  cebelefebf2

S šolarji smo si ogledali nekaj njegovih del in jih poskušali na svoj način posnemati. To smo naredili tako, da smo obraz opazovali frontalno in iz profila. Uporabili smo tehniko kolaža in v pustnem času oblikovali »strašne picassojeve pustne maske«.

cebelefebf3  cebelefebf4  cebelefebf5  cebelefebf6  cebelefebf7

Metoda Leban Dervišević