Vsota treh števil je liho število.

Večkratniki števila 5 se končujejo s 5.

Večkratniku števila 10 prištejemo večkratnik števil 5. Dobljena vsota je večkratnik števila 5.

Če lihemu številu prištejemo 1, dobimo sodo število.

Vsota dveh lihih števil je liho število.

Naravna števila so urejena, zato radi raziskujemo njihove lastnosti. Zanimiva so liha in soda števila, večkratniki. Verjetno veš, da so soda števila 2, 4, 6, 8 … in liha 1, 3, 5 … Razpravljali smo o trditvah in poskušali ugotoviti, ali držijo vedno, včasih ali nikoli. Svoje ugotovitve smo utemeljili. Posebej zanimive so razprave, utemeljitve, pod katerimi pogoji so trditve resnične v primerih, kjer odgovor včasih drži.

Razmisli o zgornjih trditvah in se s klikom na povezavo Vedno, včasih, nikoli preizkusi v kvizu.

 

Irena Nemanič
september 2021