Pouk matematike je lahko tudi drugačen, na primer, če spodbudimo učence k razmišljanju z igro. Ena mojih najbolj priljubljenih iger, s katerimi začnem pouk, je Koliko manjka do 100?

Igro lahko igramo na več načinov. Primerna je za učence od tretjega razreda dalje.

NAVODILA

  • Igramo v parih. Dva učenca si delita mrežo 10-krat 10 in dve igralni kocki.
  • Prvi igralec vrže hkrati obe kocki. S številkama, ki sta padli, na mreži 10-krat 10 oblikuje pravokotnik ali kvadrat.
  • Lik lahko postavi kjerkoli na mreži. Cilj igre je, da je mreža čim bolj zapolnjena.
  • Ko učenec nariše lik, pod mrežo napiše račun.
  • Ko konča prvi učenec, nadaljuje drugi.
  • Igra se konča, ko sta oba igralca vrgla obe kocki in na mreži ni mogoče več narisati lika.
  • Preštejeta, koliko kvadratkov manjka do 100.

Irena Nemanič
februar 2020