V mesecu decembru smo se z učenci na oddelku učili o reki Savinji. Pri učenju in izdelovanju plakata je sodelovalo sedem učencev in učenk (Pia, 5. razred, Filip, 3. razred, Maks, 6. razred, Tadej, 8. razred, Saša, 7. razred, Iza, 6. razred, Anže, 8. razred).
O reki Savinji smo se naučili osnovne stvari, kot so: koliko je dolga, kje izvira, kam se izliva, kateri so njeni pretoki, kaj pomeni, da je bila nekoč hudourniška reka. Njeno dolžino smo primerjali z dolžino drugih slovenskih rek. Pogovarjali smo se tudi o njenem poplavljanju in kako so zajezili poplave. Naučili smo se, da spada med bolj čiste reke in da je bilo na njej nekoč veliko mlinov in žag ter da se je na njej splavarilo. Delo, ki so ga opravljali splavarji, je bilo zelo težko, naporno in nevarno, zato so bili splavarji pogumni in odločni ljudje. Njihovo glavno opravilo je bilo prevažanje lesa, ki pa so ga na cilju prodali, splav razdrli in se z vlakom odpravili domov. To jim je prinašalo dodaten zaslužek. Od te dejavnosti se je do današnjih dni ohranila turistična prireditev Flosarski bal ter razstave v Muzeju gozdarstva in lesarstva v gradu Vrbovec v Nazarjah.
O reki smo povedali še veliko več. Poleti se je v njej prijetno kopati in hladiti. V njej plavajo prekrasne ribe. Turisti se radi spuščajo z raftingom. Ob njej pa so tudi lepe izletniške točke.
Na zemljevidu Slovenije smo si ogledali, kje reka teče, zemljevid njenega toka pa smo nalepili tudi na plakat.
Pri vseh teh dejavnostih smo pridobivali veliko novega znanja. V mesečnih novičkah spoznavamo in bogatimo naše znanje o rekah, kar je zelo koristno.

Andreja Gumilar
december 2019