Beseda vesolje nas navdaja z občutkom neskončnosti in v nas prebuja veliko radovednosti. V mesecu oktobru smo ga na različne načine spoznavali. Ob pričetku meseca smo izvedli naravoslovni dan z naslovom Astronomija. Kolegica Natalija Podjavoršek, profesorica matematike in fizike, je učencem predmetne stopnje in srednješolcem predstavila zahtevne vsebine na temo Zvezde na našem nebu: Kako je nastalo vesolje, Kaj je črna luknja, Nastajanje in umiranje zvezd, Zvezdne karte in njihova uporaba. Skozi skrivnosti vesolja je naše šolarje vodila z zelo zanimivimi poskusi.
Z učenci prve in druge triade smo v drugem delu naravoslovnega dne spoznali, kako nastaneta dan in noč, zakaj imamo zdaj jesen, lunine mene, naše osončje in delovanje rakete pri vzletu v vesolje. Ob zaključku dneva so si učenci po načrtu izdelali papirnato raketo in njeno letenje preskusili na hodniku. Svoj izdelek so odnesli domov.

Kolegica Natalija s poskusi prikazuje, kako se širi vesolje.

Papirnata raketa je odlično poletela po hodniku oddelka.

Osnovne pojme astronomije, zakonitosti vesolja in življenje v vesoljskem plovilu so bile vsebine, ki smo jih v mesecu oktobru pogosto vključili v šolsko delo. Ves mesec smo spremljali spreminjanje luninih men in tudi naš modelček Lune ustrezno prestavljali glede na položaj Zemlje in Sonca.

Spoznavanje luninih men.

Prikaz položaja Lune glede na Zemljo in Sonce 28. oktobra 2019.

Minca Gale
oktober 2019