Projekt Spanjanje, v katerega so vključeni URI Soča, bolnišnična šola in podjetja Span d.o.o., poteka že več let.

Ena od oblik sodelovanja so predavanja, ki jih ima enkrat mesečno na URI Soča svetovno znani fotograf Arne Hodalič in navdušujejo odrasle paciente, otroke in njihove starše ter tudi zaposlene na URI Soča.

Razmišljali pa smo tudi, katero dejavnost bi poleg predavanj lahko še ponudili, da bi se vanjo vključili odrasli in otroci in bi spodbujali tudi medgeneracijsko sodelovanje.  Želeli smo, da bi bila dejavnost povezana s fotografijo in da bi bila vsebina uporabna v vsakdanjem življenju.

Prišli smo na idejo, da bi izvedli foto delavnico, ki bi se vsebinsko navezovala na zelo pereč problem našega planeta, onesnaževanje okolja s plastiko.

Delavnica je potekala dva dni in je bila vsebinsko in organizacijsko razdeljena v dva sklopa.

Prvi dan delavnic so vodili fotografi Marjan Krebelj, Staša Frank in Marko Vidmar.

V vsaki skupini so fotografi predstavili osnove fotografiranja in kako na ustvarjalen način s telefonom posneti avtoportret, t. i. selfi.

Nik.

Ema.

Posnetih je bilo kar nekaj fotografij na temo plastike v našem okolju. S pomočjo različnih plastičnih elementov smo oblikovali mandale.

Drugi dan smo se vsi udeleženci delavnic zbrali v predavalnici URI Soča.

Vodje fotografskih delavnic, Marjan, Staša in Marko, so predstavili delo po skupinah, vključno s fotografijami in video posnetki.

Video posnetek delavnice, ki jo je vodil Marjan Krebelj.

Ob zaključku predstavitve je vsak udeleženec delavnice dobil priznanje za sodelovanje.

Po krajšem odmoru je Arne Hodalič v improvizirane studiu predstavil, na kaj moramo biti pozorni pri fotografiranju portreta.

V zaključnem delu je Arne Hodalič predstavil svoj pogled na problem plastike, predvsem embalaže,  ki uničuje okolje na našem planetu.

Za izvedbo fotografskih delavnic in za predavanja se zahvaljujemo vsem, še posebna hvala podjetju Span d.o.o., ki je bil sponzor dogodka, in direktorju Ivu Rojcu.

Tanja Babnik
april 2019