V mesecu februarju praznujemo slovenski kulturni praznik. Temu prazniku smo namenili posebno pozornost s kulturnim dnevom z naslovom Prešernovanje. Reševali smo kvize,  premetanke, uganke in križanke in obnovili in dopolnjevali svoje znanje o pesniku Francetu Prešernu, ki ima za slovenski narod izjemen pomen. Spoznali smo nekatere njegove pesmi in v njih iskali sporočila.

Utrinke iz kulturnega dneva smo prikazali na oddelčnem panoju.

Posamezne neurejene vrstice iz znane Prešernove pesmi Lipica smo uredili v celoto in jih nalepili.

Za naše medsebojno bivanje je zelo pomembna srčna kultura. Spoznali smo njen pomen, zaigrali prizore, kjer je bilo treba uporabiti besede PROSIM, HVALA in OPROSTI ter se pogovarjali o tem, katera naša dejanja so izraz srčne kulture.

Ustvarjanje knjižnih kazalk z besedami HVALA, PROSIM, OPROSTI.

Tudi pesnik France Prešeren nas z Zdravljico nagovarja k srčnosti, medsebojnemu spoštovanju ter strpnosti in sožitju vseh narodov.

Minca Gale
februar 2019