V aprilu smo spoznali ljudsko pravljico Hvaležni medved. Vsebina pravljice nam je zlezla pod kožo, dobro smo se počutili ob razmišljanju, da smo nekomu hvaležni, da je nekdo hvaležen nam, da za nekoga nekaj lepega naredimo in mu s tem polepšamo dan.

Odločili smo se, da bomo tudi v mesecu maju ustvarjali na temo pravljice Hvaležni medved. Na oddelek smo povabili učiteljico Tino Žvab in ji razkrili našo idejo. Skupaj smo pripravili likovno delavnico, na kateri smo iz plastelina izdelali glavne junake.

Ustvarjanje s plastelinom.

Glavna junaka (mati, hvaležni medved).

Ozadje prizorišča smo naslikali z vodenimi barvicami in pomembne elemente izdelali iz kolaž papirja. Ob ustvarjanju so učenci uživali in med seboj odlično sodelovali.

Ozadje.

 

»Scena« in vsi junaki so bili pripravljeni, čakala nas je še snemalna akcija. Naš cilj je bil posneti novo animacijo ljudske pravljice Hvaležni medved. Učenci so upoštevali vsa pravila, ki sva jih postavili z učiteljico Tino, in snemanje je teklo kot po maslu. Posneli smo več kot 400 fotografij, sestavili animacijo, ji dodali pripoved in zvočno spremljavo.

Po treh urah trdega dela smo dobili končni izdelek, animacijo pravljice Hvaležni medved v slovenskem knjižnem jeziku in v narečju. Učenci so bili na izdelek zelo ponosni, učiteljici pa sta bili ponosni na učence, ki so sodelovali na delavnicah.

Na oddelku smo se že naslednji dan pohvalili in vsem predstavili našo novo animacijo.

Danes jo pokažemo še vam.

Uživajte ob gledanju slovenske ljudske pravljice Hvaležni medved.

 

Nežka Dakskobler Markoč
maj 2018