Trik z množenjem je pred približno 400 leti iznašel škotski matematik John Napier.

Za poenostavitev množenja je uporabil palice, ki so jih kasneje poimenovali kosti. Metoda omogoča množenje poljubnih števil. Učenci, dijaki, pa tudi nekaj staršev, ki so jo preizkusili, so povedali, da je zelo zanimiva, posebej zato, ker ni potrebno znanje poštevanke, znati je treba le seštevati. Za ogrevanje vam predstavljamo množenje z enomestnim številom.

Potrebovali smo nabor Napierjevih kosti.

Tabela je razrezana na trakove.

Kako pomnožiti

654  x 9.

Najprej izberemo trak s kazalom.

Zraven položimo kosti, označene s števili  6, 5 in 4.

Na kazalu poiščemo število 9 in začnemo zapisovati števila v tej vrstici,

in sicer od desne proti levi.

6 prepišemo, 8 (vsota 5 + 3), 8 (vsota 4 +4), 5 prepišemo.

Dobimo število 5886.

Irena Nemanič
november 2017