V oktobru smo opazovali spreminjanje narave; kar naenkrat so se v gozdu in na travnikih pojavile nove, jesenske barve, ki so se iz dneva v dan spreminjale in se dopolnjevale z novimi. Tudi v naši likovni delavnici smo se posvetili tem spremembam in ustvarili risbe jesenskih listnatih preprog, jesenskih dreves.

Mala jesenska preproga.

Jesenski gozd. Ela, 5. r.

Ob razmišljanju o preprogah in njihovih čudovitih vzorcih tako v naravi kot v izdelkih iz volne in drugih materialov smo se spomnili tudi na pesemsko obliko, ki nas spominja na preprogo oz. pletivo in ji pravimo gazela.
Gazela (arabsko: ghasal – pletivo, preja) je krajša arabsko-perzijska lirska pesniška oblika.
Gazela je nekitična, torej ni razdeljena na kitice. Ima od 6 do 30 verzov, ki so poljubno dolgi. Ritem ni predpisan, pač pa rima.
Pri gazeli se ista rima ponovi v prvih dveh vrsticah in nato v vseh sodih vrsticah. Lihe vrstice so brez rim. V sodih vrsticah pa sledi rimanim besedam dostikrat še kakšna beseda ali izrek kot pripev ali refren, bistven za vsebino pesmi. Po tem in zaradi ponavljajoče se rime ima gazela svoje ime: obnavljata se v pesmi, podobno kakor kak vzorec na pletivu preproge.
Vsebina je v gazeli svobodna. Dostikrat so igrivo opevani ljubezen, vino, prijateljstvo. Nemalokrat pa s svojo vsebino tudi poučuje (vir: Wikipedija).
Zaenkrat nam gazele še ni uspelo napisati, zato vam za pokušino v branje predlagamo Prešernove Gazele.
https://sl.wikisource.org/wiki/Poezije_(France_Pre%C5%A1eren)

Andreja Čušin Gostiša
oktober 2017