Anja, učenka 6. razreda, je logično nalogo predstavila v obliki stripa. Strip je ustvarila s pomočjo posebnega računalniškega programa, ki se imenuje Toondoo. Pomagaj ji do rešitve.

Irena Nemanič
april 2017