Vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru se začne teden otroka in traja sedem dni. V tem času potekajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Tudi na oddelku ježev, slonov in metuljev smo izvedli v tem tednu več dejavnosti z namenom, da bi bilo učencem ob njih čim bolj prijetno.
Ogledali smo si glasbeno-lutkovno predstavo Grad gradiček v izvedbi vzgojiteljev Pediatrične klinike. Učenci so bili nad njo navdušeni. Razmišljali so, zakaj je muhi ime Sitnica, komarju Piskar, žabici Kvakica, bolhi Skokica, miški Dolgorepka itd. O vsaki živali so zapeli pesmico in jo narisali.

Iz risb smo oblikovali knjigo Živali v gradu.

Iz risb smo oblikovali knjigo Živali v gradu.

 

Jesen je letni čas, ko nas narava bogato obdari z različnimi plodovi. Spoznavali smo njihovo velikost, obliko, barvo in jih razvrščali po različnih kriterijih. Zanimalo nas je, koliko semen je v posameznem plodu. Predpostavke učencev so bile zelo različne. Najprej smo vzeli jabolko, ga prerezali, prešteli pečke ter ugotovitve narisali. Nato smo si ogledali še paradižnik. Tu je bilo semen tako veliko, da jih nismo mogli prešteti. Učenci so bili nad ugotovitvijo presenečeni in obogateni z novimi izkušnjami in spoznanji.

Jesen je čudovit čas za raziskovanje narave.

Jesen je čudovit čas za raziskovanje narave.

 

Glasba je ena izmed tistih dejavnosti, ki učencem mnogokrat polepša dan. Spoznavali smo nekatera dela Wolfganga Amadeusa Mozarta ter ob poslušanju ustvarjalno izražali svoja doživetja.

Eva Koprivnikar iz 5. razreda je ob poslušanju Mozartove Sonate v C-duru ustvarila sliko in ji dala naslov Črna luna.

Eva Koprivnikar iz 5. razreda je ob poslušanju Mozartove Sonate v C-duru ustvarila sliko in ji dala naslov Črna luna.

 

Ves mesec pa so bili učenci vključeni v različne športne in namizne igre ter se ob njih spoznavali.

Minca Gale
oktober 2016