V novo šolsko leto nas je pospremilo sonce in nas prijazno grelo še večji del septembra ter nas spominjalo na tople počitniške dni. Vstopili pa smo tudi v letni čas – jesen.

Šolsko delo smo v septembru popestrili in obogatili s kulturnim, naravoslovnim, tehniškim in športnim dnem.

Pouk smo pričeli s tehniškim dnem. Učenci so si izmenjali izkušnje o tem, kako so preživeli počitnice. Drug drugemu so pripovedovali o svojih doživetjih, o svojih hobijih, o hišnih ljubljenčkih, o najljubši hrani, o najbolj zanimivi knjigi ter o svojih pričakovanjih v novem šolskem letu. Dogovorili smo se, da bodo izdelali nenavadno a zanimivo osebno izkaznico, na kateri se bodo predstavili. Delo se je pričelo. Izbrali so si trši papir poljubne barve in se odločili, kaj bo njihova osebna izkaznica vsebovala. Najprej so se narisali. Nato so napisali nanjo nekaj osnovnih podatkov. Dopolnili so jo še z risbo svoje najljubše igrače ali hišnega ljubljenčka in ji dodali še vse tisto, s čimer so se želeli predstaviti vrstnikom.

Na naravoslovnem dnevu smo s pomočjo poskusov spoznavali kroženje vode in pronicanje vode skozi zemeljske plasti. Obiskal nas je tudi Cevko – skrbnik vodnih virov iz podjetja Vodovod kanalizacija Ljubljana. S pomočjo računalniške projekcije in delavnice smo skupaj raziskovali vsebine o vodi. Obogateni z znanjem o vodi in njenem pomenu smo zaključili naravoslovni dan.

JežiSeptember01

Spoznali in usvojili smo tudi Cevkove zapovedi.

 

Na športnem dnevu so se učenci vključili v različne namizne in gibalne igre, ki jih tudi sicer večkrat vključujemo v pouk.

JežiSeptember02

Igre z baloni so za učence vedno zanimive. Oblikovali smo papirnate žogice, s katerimi smo ciljali v balon, na ta način pa smo ga skušali potisniti do določenega mesta.

 

Kulturni dan z naslovom Prebudimo ustvarjalnost smo namenili glasbenemu ustvarjanju. Zapeli smo več pesmi, jih ritmično spremljali z Orffovimi glasbili in ustvarjali lastne pesmi. Za zaključek so si učenci izdelali iz odpadnega materiala glasbila, na katera so ob prepevanju ljudskih pesmi tudi igrali. Glasbila so si okrasili in jih odnesli domov.

JežiSeptember03

Anja je izdelala boben in ga lepo okrasila.

Minca Gale
september 2016