V mesecu februarju je bilo na ortopedski kliniki bolj malo učencev, zato vam predstavljam statistične ugotovitve dijaka z Enote za adolescentno psihiatrijo, kjer tudi poučujem.

Dijak je pri temi statistika izvedel anketo o starosti mladostnikov. Podatke je vnesel v tabelo in jih razvrstil. Izkazalo se je, da je največ mladostnikov starih 17 let. Povprečna starost pa je 16,3 leta.

polžkiFeb

 

Irena Nemanič