V mesecu januarju smo veliko pozornosti namenili eksperimentalnemu delu: načrtovanju poskusov, postavljanju hipotez, eksperimentiranju, beleženju ugotovitev v raziskovalni list in poročanju. Ker je mesec januar zimski mesec, smo med drugim tudi raziskovali, kaj se pri nizkih temperaturah dogaja z vodo. Učenci so že v naravi opazili led na jezerih in potokih ter ledene sveče, ki visijo s streh in skal. Z vodo in ledom smo izvedli dva poskusa.

Prvi poskus

V prozoren plastični kozarec smo nalili vodo in ga postavili v zamrzovalnik. Iskali smo odgovore na dve vprašanji.

Kaj se bo zgodilo z vodo v zamrzovalniku?

Učenci so pravilno sklepali, da bo voda zmrznila. Iz tekočega agregatnega stanja se bo spremenila v trdno agregatno stanje.

Ali se bo gladina vode spremenila, če bomo naslednji dan vzeli kozarec z zmrznjeno vodo iz zamrzovalnika?

Tu so bila predvidevanja različna. Nekateri so predpostavili, da se bo gladina znižala, drugi so bili mnenja, da se bo zvišala, in tretji so povedali, da bo ostala nespremenjena.

Naslednji dan smo vzeli kozarec z vodo iz hladilnika. Voda se je res spremenila v led, gladina vode pa se je v procesu zamrzovanja dvignila. Prav ugotovitev, da se je gladina vode pri spreminjanju v led dvignila,  je bila za marsikaterega učenca presenečenje.

Ob tem eksperimentu smo spoznali nekaj izjemnih lastnosti vode.

Voda lahko obstaja v trdem, tekočem ali plinastem stanju. Mi smo se pri poskusih osredotočili samo na trdo in tekoče stanje.

Druga izjemna lastnost pa je ta, da ima led manjšo gostoto od vode. Zato led potrebuje več prostora kot voda in se gladina vode pri zmrzovanju dvigne. Prav zaradi te lastnosti nam lahko pozimi vodovodne cevi počijo, če je zelo mrzlo.

Drugi poskus

Pripravili smo skodelico z vodo in košček ledu. Učenci so iskali odgovor na vprašanje v nadaljevanju.

Ali bo košček ledu na vodi plaval ali potonil?

Predvidevanja učencev so bila različna. Košček ledu smo vrgli v vodo. Poskus je pokazal, da led na vodi plava, saj ima manjšo gostoto kot voda.

Razmišljali smo tudi o tem, zakaj jezero začne zmrzovati na vrhu in ne na dnu.

Zima  nas ni le spodbudila k raziskovanju ledu, ampak tudi k likovnem ustvarjanju. Učenci so v različnih tehnikah slikali in risali ptičje krmilnice.

Iz zmečkanega papirja smo oblikovali snežene može.