Zadnji teden novembra smo izvedli anketo, kjer smo otroke spraševali, kdo od dobrih mož jih obdaruje.

Na anketo je odgovorilo 15 otrok v starosti od 12 do 17 let.

Največ, 9 otrok, obdaruje Miklavž, 8 otrok obdaruje Božiček, 6 otrok pa dobi darila za Silvestrovo. Približno polovico anketiranih otrok obdarujeta dva dobra moža, drugo polovico samo eden, vsi trije pa obdarujejo enega otroka. Podrobne rezultate  prikazuje spodnja slika.

Ko smo analizirali podatke, smo okrasili smreko. Pri okraševanju smo sodelovali otroci, medicinske sestre, vzgojiteljica in učiteljica.

MAMIKA

20151204_111829

smreka