lahko kali in raste tudi v bolnišnici …

Katja, učenka drugega razreda, je v okviru dejavnosti naravoslovnega dne opazovala kaljenje fižolovih semen. Opažanja je dnevno zapisovala v tabelo.

Ko bo fižol prerasel lonček, ga bo presadila k babici na vrt.