V slovenski moderni, literarnem obdobju, ki je trajalo približno od 1899 do 1918, so bili najpomembnejši štirje ustvarjalci, zato smo jih poimenovali kar »štiriperesna deteljica«.

Da bi si lažje zapomnili avtorje, osnovne podatke o njihovem življenju, njihova dela in zanimive misli, smo pri pouku izdelali štiri učne liste v obliki štiriperesne deteljice.

Poglejte si jih in tudi vi preverite svoje znanje 🙂