V tednu, ko smo praznovali dan Zemlje, smo se z učenci pogovarjali o tem, kaj lahko storimo za to, da ohranimo čist planet. Najprej smo se posvetili ločevanju odpadkov. Na listkih so bili napisani različni odpadki, ki jih je bilo potrebno odložiti v ustrezen koš. Zataknilo se nam je, ko nismo vedeli, kam bi oddali zgoščenko, ko se nam pokvari. Pogledali smo na medmrežje ter odprli spletno stran www.mojiodpadki.si, vtipkali besedo kratico CD in dobili odgovor. Tako noben odpadek ni ostal nerazvrščen. Nato sta dve dekleti na temo ohranjanja čistega okolja sestavili anketo in jo izvedli med vrstniki na oddelku. Za zaključek našega raziskovalnega dela pa smo zaprosili sestro, naj nam pove, kako ločujejo bolnišnične odpadke v sobi za intervencijo. Pokazala nam je vse zabojnike, kamor ločeno odlagajo injekcije, epruvete, steklenice, infektivne odpadke, plastiko, papir … Razložila nam je vse, kar nas je zanimalo.

Dan smo zaključili z igro ekopatrola. Ob njej smo spoznavali, kaj vse lahko storimo za naš skupni naravni dom, da bo čim manj onesnažen.

Dnevu Zemlje pa je sledil dan knjige. Tudi ta je bil ekološko naravnan. Spoznali smo knjigo Zemlja ima srce in se o njej pogovarjali. Pogledali smo skozi okna ter opazovali, kaj je v tem mesecu zacvetelo. Fotografirali smo čudovito drevo, ki raste za Pediatrično kliniko. Učenci so naštevali, kaj vse lepega so v tem mesecu že opazili v naravi v svojem domačem kraju.