NOVEMBRSKA ŽALOST

Kapljice z ličkov,

Nataša, 13 let

kapljice z neba,

padajo, padajo
tiho na tla.

Kapljice padajo
z ličkov na tla,
žalost se plazi

sem in tja…

Pojdi stran, žalost,
dovolj je tega!
Veseli december prihaja –
darila nam da!

Blaž, 3. razred                                                                
Ivan, 5. razred
Zala, 7. razred