Kaj pravzaprav pomeni?

Malce smo raziskovali in ugotovili:

fantastičen oz. fantastično je prevzeta beseda, v SSKJ pa
je razložena tako:

fantástičen  -čna -o

1. nanašajoč se na fantastiko; domišljijski,
sanjarski

2. ekspr. ki se pojavlja v visoki
stopnji, čudovit

 

Mitja (9. r.) je napisal predstavitev fantastične (2.
pomen) knjige iz fantastične (1. pomen) zvrsti.

Lahko pa bi napisali tudi po domače:

Mitja je napisal predstavitev čudovite knjige iz
domišljijske zvrsti.

Pa si jo preberimo.

 

PESEM LEDU IN OGNJA

Zbirka knjig Pesem
ledu in ognja
spada v fantastično književnost. Avtor George R. R. Martin v
knjigah podrobno opiše dogodke in tako zgodbo bolje razumeš. Dobro je tudi to,
da ne moreš vnaprej (vsaj pri večini) ugotoviti, kdo je zloben in kdo ne. Prav
tako večinoma ni mogoče predvideti razvoja dogodkov. Slaba stran pripovedovanja
v knjigah pa je, da je veliko oseb na različnih prizoriščih in da avtor o njih
pripoveduje izmenično. Knjiga je po mojem mnenju zato primerna za bolj zbrane in
razmišljujoče bralce.

 

Anja (3. r.) pa je narisala fantastično deklico v obeh
pomenih; narisala je namreč čudovito domišljijsko deklico.