Pri pouku fizike smo proučevali lastnosti svetlobe. Naredili smo nekaj poskusov, s katerimi smo pokazali odboj in lom svetlobe.

Z laserskim kazalnikom smo posvetili poševno na vodno površino. Svetloba se pri prehodu iz ene snovi v drugo lomi.

Z laserskim kazalnikom smo posvetili na gladko stran aluminijaste folije. Svetloba se odbije tako, da je vpadni kot enak odbojnemu.

Z laserskim kazalnikom smo posvetili na hrapavo stran aluminijaste folije. Na hrapavih površinah se svetloba odbija v vse smeri.