V tem mesecu smo izvedli naravoslovni dan z naslovom Turistični prospekt. Učenci so povedali, od kod prihajajo. Na medmrežju smo poiskali njihove domače kraje. Še posebej zanimivo je bilo to, da smo si na spletnem mestu Google (Zemlja) lahko ogledali tudi hiše, v katerih živijo. Ko pa smo odkrili njihove domove, smo se podali še na ogled okolice. Učenci so radi pripovedovali o zanimivostih svojega kraja in o tem, kaj jim je najbolj všeč. Na medmrežju smo poiskali še  slike in podatke, s katerimi so učenci dopolnjevali svoje znanje.

Po končanem ogledovanju so nekateri šolarji naredili razglednico, na katero so narisali eno izmed značilnosti domačega kraja, drugi pa so oblikovali pravi turistični prospekt, ki je vseboval zemljevid in eno ali več slik, ki prikazujejo značilnosti njihovega kraja. Opremili smo ga tudi z besedilom. Ker si prav vsi šolarji želijo živeti v lepem in čistem okolju, smo razmišljali tudi o tem, kako spodbuditi ljudi k ekološkem ravnanju. Učenci so bili polni idej, kakšen znak bi v ljudeh prebudil  ekološko zavest.

Ugotovili smo, da naši šolarji prihajajo iz različnih mest ali vasi, a je vsak kraj po svoje lep in zanimiv. Prav to lepoto so pokazali na razglednici in/ali prospektu.

Vid je svoje delo dopolnil še s ppt-predstavitvijo.