Dvojiški sistem pozna dve cifri 0 in 1. Z njima lahko zapišemo poljubno število. To smo se naučili pri naravoslovnem dnevu z naslovom Računalništvo.

V dvojiškem sistemu lahko izvajamo vse računske operacije. Najosnovnejša matematična operacija je seštevanje, zato smo se jo naučili.

Največji izziv je sešteti dve enki. Pri seštevanju dveh 1, dobimo vrednost 10, v desetiškem vrednost 2. Takrat zapišemo 0, 1 in štejemo naprej.

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10 (1 štejem naprej)