Na pediatrični kliniki se je v 3. nadstropju celo šolsko leto zdravila učenka, ki je doma v Tolminu. Ves čas se je izkazovala s prizadevnostjo, borbenostjo, prijaznostjo, predvsem pa pripravljenostjo, da bi se naučila česa novega.

Sodelovala je tudi na geografskem natečaju Prospekt mojega kraja. Pod mentorstvom učitelja Mirsada Skorupana je pripravila zloženko o svojem domačem kraju.

Tolmin leži na zahodu Slovenije, na sotočju Tolminke in Soče. Ima približno 4000 prebivalcev. Tolmin je že stoletja naravno središče pokrajine, ki se po njem imenuje Tolminsko, prebivalci pa Tolminci.

Več zanimivosti boste našli v zloženki. Lahko se naučite tudi kakšno narečno besedo.

Prospekt mojega kraja