Tudi v juniji smo odkrivali raznovrstne skrivnosti,
govorili o vrednotah, čustvih, željah.

 

Prebirali smo tudi Grafenauerjeve Skrivnosti; najbolj nam
je bila všeč kitica, ki jo je v novi dopolnjeni izdaji (Niko Grafenauer,
Ljubljana, 2012) pesnik dopisal k pesmi Sreča.

 

Sreča

ima v daljave

razpeta krila,

ki ne vedo

ne kod ne kam.

K nikomur

se ne bo z neba

spustila,

če ji ne bo

pomagal sam.

 

Če želimo biti srečni, je torej odvisno od nas, smo
ugotovili. In ugotovitev nam je bila všeč.

Osmošolki Ajdi pa se zdi ena najzanimivejših skrivnosti
LJUBEZEN.

Napisala in narisala je tako: