Raziskovalne škatle nam pomagajo razvijati izkustveno učenje.

Z različnimi nalogami razvijamo naravoslovne postopke: zaznavanje z različnimi čutili, primerjanje (iskanje podrobnosti in razlik), štetje z uporabo nestandardnih merskih enot, merjenje, razvrščanje in uvrščanje, urejanje, sklepanje, napovedovanje in postavljanje hipotez. Oglejte si nekaj primerov nalog, s katerimi so se soočali učenci.

Odvij pokrovčke in zamaške ter jih ponovno privij na ustrezne steklenice.  

Razvrsti pokrovčke po materialu iz katerega so izdelani.

Razvrsti steklenice glede na barvo stekla.

Razvrsti steklenice glede na to, kako se zapirajo.

Uredi steklenice od najvišje do najnižje.

Uredi steklenice glede na to, koliko tekočine lahko naliješ v vsako od njih.

Za katere steklenice lahko ugotoviš, kaj je bilo v njih? 

Po vonju ugotovi, kaj je bilo v steklenički št. 12?

 

Poišči steklenico, ki je podobna steklenici št. 8. Zakaj si to izbral?

Oceni ali lahko v steklenico št. 4 nalijemo več kot 1 dl vode? Preizkusi. 

Katere steklenice ne moremo kotaliti?

Z zaprtimi očmi otipaj najbolj hrapavo steklenico.

 

 

Raziskovanje predmetov iz raziskovalnih škatel so preprosta, zanimiva in zabavna dejavnost ob kateri učenci nimajo občutka, da se učijo.